Nyhetsbrev fra styret – juli 2023

Innglassing balkonger, bruk av takterrassen, digitalt låssystem samt info om næringslokalene er tema.

Innglassing balkonger 

Styret har fått henvendelser fra sameiere om mulighet for innglassing av balkong.

Dette er behandlet tidligere og søknad om innglassing er avslått av Oslo PBE. Klage er også avvist, og klage til Statsforvalteren er ikke tatt til følge.

Styret anmoder sameiere om å avstå fra dette og viser til kopi av endelig vedtak hos Statsforvalteren fra februar 2022 som stadfester at det ikke er anledning til innglassing av balkonger i Sameiet. 

For referanse har vi bilde av innglassing i et sameie i Gran Kommune.
“Innglassingen av typen rammeløst glassfelt var søkepliktig i Gran kommune i 2020. Terrassen er bygget med rekkverk av glass. Sameiet samtykket først og etter nabovarsel uten vesentlige innsigelser, ble tillatelse gitt.”

Bruk av takterrassen 

Det har vært så som så med fjerning av søppel etter bruk av takterrassen. Vi har nå lagt ut plastsekker, slik at søppeldunken enkelt kan tømmes etter bruk. Da blir det så mye hyggeligere for alle og bruke takterrassen. 

Husk også å varsle styret om tomme gassflasker.

Det digitale låssystemet

Det digitale låssystemet er oppe og går. Tilbakemeldingene fra brukere er så langt gode.
Si gjerne fra hvis det er noe som ikke fungerer eller om du ikke har fått link til Unloc-appen på SMS fra styret (alle sameiere skal ha fått).
Kajakkrommene fungerer ikke per nå, men skal fikses. Sykkelrommene og inngang til bodarealer vil ikke bli installert i denne omgang.

De som ønsker kan også installere digital lås på egen dør. En enkel løsning som har blitt anbefalt til våre dører er f.eks. Danalock v3. Denne skal være forholdsvis enkel å installere selv, og kan kjøpes f.eks. på Elkjøp. Den kan integreres i unloc-appen. På den måten kan man komme seg helt inn i eget hjem uten fysisk nøkkel. Det er kun innvendig at enheten settes på, så man kan fortsatt velge om man vil benytte fysisk nøkkel utvending.

Hvis man ønsker denne, men ikke ønsker å installere selv kan man bestille hos et låssenter.
F.eks. har Låssenteret AS Oslo Tveita bekreftet at de kan installere disse låsene for våre leiligheter vha. låsesmeder med fagbrev.

Det er selvsagt fritt for alle sameiere å bestemme om man ønsker Danalock, en annen digital lås, eller ingen digital lås i det hele tatt på sine private inngangsdører.

Link til Danalock v3, Elkjøp

Link til generell info om Unloc på USBL sine sider

Oppdatering næringsslokaler

Her følger en kort oppsummering av aktiviteter styret har igangsatt i forbindelse med næringslokalene med aktuell bar og restaurantdrift. 

 1. 15.juni: Som dere tidligere er informert om sendte Adv Pål Martin Sand, på Sameiets vegne inn klage på vedtak om bruksendring for Sørengkaia 138 – 142 (ref 202305082-41). (utsendt til sameierne tidligere)

  Vår påstand er at tiltaket er ugyldig og i strid med reguleringsbestemmelsene for Sørenga-utstikkeren. All form for bevertning (inkl uteserveringen) som ikke vender ut mot havnepromenaden er i strid med reguleringsbestemmelsene og krever dispensasjon. Slik søknad foreligger ikke.

  Vi har bedt om at klagen gis oppsettende virkning. Saken følges opp med saksbehandler og enhetsleder i PBE og BYM.

 2. 19.juni: Adv Pål Martin Sand sendte på Sameiets vegne inn klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse for næringslokalene i Sørengkaia 134 – 142 (ref 202218342-34). (Se vedlegg)
  Sørenga – Klage på midlertidig brukstillatelse
  Sørenga – bilag 1 – Klage på vedtak om bruksendring med vedlegg
  Sørenga – Bilag 2 – Planløsning PBE-id 46-13

  Vår påstand er at vedtaket av samme grunner som omtalt over, er ugyldig. Sameiet ber om at PBE trekker tilbake vedtaket om midlertidig brukstillatelse. Om ikke det skjer bebuder vi at klagen vil oversendes Statsforvalteren.

  Vi har fått et foreløpig svar på denne klagen (ref 202218342 – 39) datert 26.6 fra PBE.

 3. 21.juni: Advokat Pål Martin Sand sendte på vegne av Sameiet brev til BYM om ulovlig bruk på OKs eiendom – uteserveringen. Det foreligger ikke tillatelse til bruk av utearealene – heller ikke dispensasjon fra Reguleringsplanen for arealene mot vest som er regulert til friområde. (se vedlegg)
  Sørenga – Brev til OK
  Sørenga – Bilag 1 – Tillatelse_til_tiltak
  Sørenga – Bilag 2 – Brukstillatelse
  Sørenga – Bilag 3 – Klage på tillatelse til bruksendring
  Sørenga – Bilag 4 – Klage på midlertidig brukstillatelse
  Sørenga – Bilag 5 – kontrakt uteservering – Vannskrekk for 2023 sesongen
  Sørenga – Bilag 6 – Vedtakskart_med_paategning


  Vi forholder Oslo Kommune deres ansvar overfor deres naboer (beboerne i Sameiet.)

  Vi krever strakstiltak fra kommunen som bringer uteserveringen til opphør inntil nødvendige tillatelser evt foreligger.
 4. Næringsetaten i Oslo Kommune anmodet 1.6 2023 BU Gamle Oslo om en uttalelse til søknad om ny serverings- og skjenkebevilling til LUDO Sørenga, Sørengkaia 138. Styret presenterte sitt syn for BU i «Åpen Halvtime»

  BU Gamle Oslo fattet 22.6 følgende vedtak:
  «BU viser til at området det søkes om skjenkebevilling utendørs for, er regulert til friområde. BU mener at PBE først skal vurdere søknad om unntak fra reguleringsplanen i området, før Næringsetaten eventuelt på nytt behandler skjenkebevilling for LUDO Sørenga. BU ber om at en eventuell ny søknad til skjenkebevilling også behandles av bydelen på et eventuelt nytt tidspunkt.»

  Styret vil følge opp behandlingen av begge klagesakene og at BYM følger opp vårt brev av 21.6 på adekvat måte.

God sommer!

Mvh. Styret.