Securitas Bomiljøtjeneste

Vi har avtale med Securitas Bomiljøtjeneste for å ivareta vårt bomiljø og sikkerheten rundt dette.

Telefonnummeret til vektertjenesten er 22 97 10 70.

Her er informasjon fra Securitas om denne tjenesten.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png