Nyhetsbrev fra styret juni 2023

Sommerfest på takterrassen 

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer til sommerfest på takterrassen 30. juni kl. 18:00. 

Det vil bli servert enkel grillmat og noe godt i glasset. Vi håper selvfølgelig at værgudene er med oss, og at det blir en hyggelig kveld sammen med gode naboer.

Digitale låssystemer fra USBL 

Vi vil snart få tilgang til digitale låssystemer fra USBL gjennom appen Unloc. Det er viktig å påpeke at gammel brikke fortsatt kan benyttes til å åpne dørene på samme måte som før, men i tillegg blir det mulig å åpne felles inngangsdører i bygget fra mobiltelefonen. Det vil også bli mulig å kjøpe smartlås til sin egen private inngangsdør for de beboere som måtte ønske det. Denne kan da integreres i samme app (mer info kommer fra Styret senere).

Dermed kan man komme seg helt inn i eget hjem uten fysiske nøkler og man kan gi tilgang til gjester o.l.

Under finner du mere info fra USBL. Dere vil i løpet av noen dager motta en SMS med link til hvordan dere kan installere appen. Hvis det ikke fungerer eller dere har spørsmål, kan de rettes til vår Key Account i USBL, Magnus Aicher: mara@usbl.no 

Link til mere informasjon om USBL-nøkkelen

Oppdatering til beboere om Vannskrekk 

Styret har på vegne av beboerne i Sameie 5 jobbet mye med saken rundt åpningen av Vannskrekk den siste tiden. Vi vil gjerne dele litt informasjon om hvordan vi ser på saken, status akkurat nå samt hvilke regler som gjelder og rettigheter man har som beboer. 

Som styre er vår rolle å passe på at alle lover og regler blir opprettholdt. Dette gjelder for  

  • Alt av tillatelser fra Plan og Bygningsetaten (PBE), kontrakter med Bymiljøetaten (BYM) og skjenkebevilgninger fra Næringsetaten (NAE). I går (15. Juni) fikk alle sameiere i BT 5 tilsendt en kopi fra styret av klagen som er sendt fra vår advokat Pål Martin Sand til Plan og Bygningsetaten på omreguleringen. (Dersom denne eposten ikke er mottat, ta kontakt med styret)
  • Bruken av lokalene. Her jobber vi aktivt med operatøren (Vannskrekk) for å forsikre at alle er innforstått med alt av regler, og vi holder løpende dialog for å passe på at de blir opprettholdt på en OK måte for beboerne. 

Gjeldende regler og tiltak som beboer: 

Dersom man som beboer opplever støy fra Vannskrekk eller fra gjestene som er der vil vi gjerne at dere sender en e-post til styret om dette. 

Se vedlagt brev til Vannskrekk fra styret som går helhetlig igjennom hvilke regler som gjelder for bruk av lokalet og utearealet. Her er en liste over noen relevante punkter fra lovverket: 

  • Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo 
  • https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-05-23-862, § 3, f) 
  • «Det er ikke tillatt å spille musikk ute, eller slik at musikken høres ute, etter kl. 23.00, for serverings- og skjenkesteder som ligger nærmere enn 50 meter fra boliger. Næringsetaten kan stille vilkår om at det ikke kan spilles musikk ute der andre omstendigheter gjør at et slikt vilkår vurderes som nødvendig.» 
  • Forurensningsloven: 

Alle leiligheter og lokaler i Sameie 5 må også følge husordensreglene, disse kan leses her: https://sorenga.com/sorenga5/husordensregler1/ Det står blant annet: 

§2 Bruk av leilighet og lokaler 

Leiligheten og lokalene skal ikke brukes slik at dette fører til sjenanse for andre. 

Det skal være ro mellom kl 23:00 og kl 07:00 alle dager. Hamring, boring, sang- og musikkøvelser og støyende aktiviteter er ikke tillatt etter kl 21:00. Søn- og helligdager er det ikke tillatt med støyende aktiviteter. 

Dersom støy er alvorlig, kan man ringe politiet på 02800. De vil vanligvis ikke ha kapasitet for å sende en patrulje ut på fredag- eller lørdagskvelder, men de fører en logg på klagen. Å få loggført klager hos politiet er viktig over tid slik at det er et korrekt dokumentert bilde hos dem om hvordan det er på Sørenga. Men det er viktig at man ikke ringer politiet med mindre forstyrrelsen er alvorlig, slik at det dannes et korrekt bilde om hva som skjer. 

Se denne linken fra Oslo Kommune for andre tiltak man kan gjøre som beboer når det kommer til støy fra serverings- og skjenkesteder. 

Bemerk at Sørengkaia er fra og med 25. april 2019 som følge av vedtak fra Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo (BGO) et unntak fra å være et boligområde til å være et sentrumsdefinert område. For flere detaljer, se: 

Styret jobber med alle etater nevnt over, flere områder innen BGO og bydelsoverlegen for å prøve å få byråkrater og politikere til å tenke helhetlig rundt hvordan man vil at Sørenga skal være og at man tar sikkerhet alvorlig. 

Vi vil presisere at vi ikke på noen måte prøver å stoppe næringsvirksomhet i sameiet. Men vi mener det er viktig for beboere i vårt sameie at regler som gjelder blir fulgt og at ting skjer i tråd med reguleringsplanen for Sørengkaia, i likhet med alt annet som skjer på Sørenga.