Vedlikehold i leilighet (Boligperm)

Det er den enkelte sameiers ansvar å vedlikeholde leilighetene.

For å bistå med dette er det lagt ut informasjon og dokumentasjon på utstyr og annet som er levert med leilighetene på en tjeneste som heter Boligperm (FDVweb).

Her vil en også finne en liste over beboere samt huskeliste over vedlikeholdsoppgaver for hver måned. Link til Huskeliste for beboer.

Beboere registrerer selv sine profil for å få tilgang.

Husk også at fett, olje og matrester ikke skal skylles ned i vasken eller i toalettet. Se denne siden om temaet: http://fettvett.no/