Styret

Hei alle sammen!

Fra og med 27.5.21 består styret av følgende personer og respektive hovedoppgaver:

Jan Arve Haugan (styreleder)

Åge Haukaas (nestleder) og Tetiana Koval (styremedlem):  Vedlikehold, reparasjon og reklamasjon

Linn-Hege Lyngby Eliassen (sekretær) og Randi Bretteville (vara) : Oppgradering, fellesområder og renhold  

Paul Myrvang (kasserer) og Lars Loraas (vara) : Økonomi, kommunikasjon og fellesarrangement   

Vi ber primært om å korrespondere digitalt og ved henvendelser brukes styret@sorenga.com

Vi ønsker en åpen og direkte dialog så bruk gjerne vår Facebook side for innspill, kommentarer, forslag, ros og ris.

Vi lover å svare så fort som praktisk mulig og vil om nødvendig gjennomføre tiltak mellom de faste styremøtene. Styret møtes i Bystua siste onsdag i måneden fra 17:30 til 19:30.

Vi ber alle om å logge seg inn i USBL Portalen -> “Min side” -> “Profil og samtykker” og sørge for at beboerne i leilighetene er oppdatert med korrekte kontaktdetaljer, e-post og mobilnummer.

Styret vil fortsette å informere via Sørenga 5’s hjemmeside og USBL Portalen – samt SMS for rask informasjon ut til alle sameierne.

Mvh Styret