Styret

Hei alle sammen!

Fra og med 26.04.2023 består styret av følgende personer og respektive hovedoppgaver:

Styreleder Even Olafsen 91 80 67 74 olafsen@ellingsenindutech.no

Styremedlem/nestleder Grete Faremo 934 80 000 grete.faremo@icloud.com

Styremedlem Guri Pors Johannessen 92 60 62 48 pors@nesslundin.no

Styremedlem Atle Øby 93 25 10 81 atle.oby@gmail.com

Vararepresentant Hans-Petter Johnsen 922 02 393 hpj1604@gmail.com

Vararepresentant Lars Loraas 905 36 199 lars@loraas.com

Vi ber primært om å korrespondere digitalt og ved henvendelser brukes styret@sorenga.com

Vi ønsker en åpen og direkte dialog så bruk gjerne vår Facebook side for innspill, kommentarer, forslag, ros og ris.

Vi lover å svare så fort som praktisk mulig og vil om nødvendig gjennomføre tiltak mellom de faste styremøtene. Styret møtes i Bystua siste onsdag i måneden fra 17:30 til 19:30.

Vi ber alle om å logge seg inn i USBL Portalen -> “Min side” -> “Profil og samtykker” og sørge for at beboerne i leilighetene er oppdatert med korrekte kontaktdetaljer, e-post og mobilnummer.

Styret vil fortsette å informere via Sørenga 5’s hjemmeside og USBL Portalen – samt SMS for rask informasjon ut til alle sameierne.

Mvh Styret