Fjernvarme

Leilighetene i Sørenga 5 benytter fjernvarme for oppvarming av leilighet og varmtvann. Hver sløyfe styres av en tådløs termostat som henger på vegg. Disse er batteridrevet og batteri må byttes når rød lysdiode indikerer dette.

Anlegget er dimensjonert for temperatur i oppholdsrom på minimum 20 grader C vinterstid og minimum 22 grader C sommerstid. Om man ønsker høyere temperaturer enn anlegget er dimensjonert for, må man ta i bruk elektriske varmeovner.

For detaljert informasjon om fjernvarmeanlegget, se info om Rørteknisk anlegg i Boligpermen.

Du kan følge fjernvarmeforbruket på Istaonline.no. For tilgang ta kontakt med Ista på support@ista.no.

Kostnaden for fjernvarme betales a konto som en del av fellesutgiftene og avregnes en gang i året.