Nøkler og ringeklokke

Bestilling av nøkkelbrikker for ytterdører gjøres ved å sende epost til salto@nordic-security.no

Det samme gjelder sperring av brikker.

Nøkler til leilighet bestilles med å sende mail til bjorvikaservicesenter@usbl.no.
Følgende informasjon må legges inn for å kunne bestille nøkkel:

  • Eier av leiligheten
  • Nummer på nøkkel (står på selve nøkkelen og alle tall og bokstaver må være med)
  • Leilighetsnummer. (Ikke H-nummer, men det nummeret som vi fikk før vi overtok leiligheten).

Nøklene vil bli bestilt og sendt direkte til Eier inkl. faktura.

Endring av navn på porttelefon bestilles på samme måte ved å sende epost til bjorvikaservicesenter@usbl.no med hva som skal stå på displayet.

For de av dere som benytter en såkalt GeoSylinder på inngangsdør må batteriene i disse byttes årlig. Dette kan dere gjøre selv, eller bestille dette fra Oslo Låsservice.


Bestilling kan skje via epost til post@oslolasservice.no. Legg ved info om Navn, adresse og leilighetsnummer i bestillingen.