Nøkler og ringeklokke

Bestilling av nøkkelbrikker for ytterdører gjøres ved å sende epost til salto@nordic-security.no

Det samme gjelder sperring av brikker.

Nøkler til leilighet bestilles med å sende mail til bjorvikaservicesenter@usbl.no.
Følgende informasjon må legges inn for å kunne bestille nøkkel:

  • Eier av leiligheten
  • Nummer på nøkkel (står på selve nøkkelen og alle tall og bokstaver må være med)
  • Leilighetsnummer. (Ikke H-nummer, men det nummeret som vi fikk før vi overtok leiligheten).

Nøklene vil bli bestilt og sendt direkte til Eier inkl. faktura.

Endring av navn på porttelefon bestilles ved å sende epost til Styret.