Branninstruks

Branninstruks – Sørenga 5 sameie

Ved røyk/brann i oppgang, bli i leiligheten og tilkall oppmerksomhet

 • Brannvesenet varsles automatisk når alarmen går
 • Brannvesenet er ansvarlig for å stoppe alarmen
 • Varsle dine naboer
 • Ikke bruk heisen ved brann
 • Barn og eldre/uføre hjelpes ut
 • Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr
 • Lukk dører og vinduer
 • Ved røyk/brann i oppgang, bli i leiligheten og tilkall oppmerksomhet

Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med følgende:

 • Rømningsveier og nødutganger
 • Hvor slokkeutstyr er plassert
 • Hvordan slokkeutstyr brukes
 • Påse at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.
 • Ikke bruk oppgangen/etasje platåer til lagring av ting.

Oppmøtested ved evakuering,

UTENFOR GARASJEPORT UNDER BYGGETRINN 6