Nyhetsbrev fra styret mars 2023

Årsmøte og beboermøte onsdag 26. april

Vi minner om årsmøte den 26. april kl. 18.00 i DNT lokalet. Det kommer formell innkalling med alle vedlegg til dette senest mandag 10. april. Vi inviterer til sameier- / informasjonsmøte samme dag rett etter årsmøtet.

Oppdatering – ny avtale med Telenor

Telenor har informert styret om at vi har nå blitt flyttet over på den nye avtalen (fra og med 15.3.2023). Ifølge Telenor skal alle ha mottatt en SMS på fredag den 17.3 om at sameiet var blitt flyttet over til Frihet M – avtalen for bredbånd og TV. Dersom du opplever problemer ifm. den nye avtalen og/eller utstyret ber vi deg ta kontakt med Telenor kundeservice på https://www.telenor.no/kundeservice/ eller 915 09 000.

Telenor skriver:

Oppfordrer alle å gå inne på «Mine Sider» og gjøre seg kjent med den nye avtalen. Jeg kan også si at avtalen vil få litt ny funksjonalitet i løpet av de neste månedene.

  • Bytte av kanaler og strømmetjenester kan gjøres direkte på dekoder. Dere trenger da ikke å logge inn på Mine Sider for å gjøre dette. Husk at de aller fleste kanaler og strømmetjenester kan byttes så ofte dere vil.
  • Nettvern: Nettvern vil oppgraderes til Nettvern+. Dette vil gi hver enkelt beboer enda mer kontroll over hvor mye beskyttelse de ønsker på bredbåndet sitt. Det vil bli mulig å legge ekstra filter på for å sikre seg mot trusler på nett. Mer info kommer.

ISTA måleravlesning og tilbakebetaling av a-konto

Som kjent mottar hver enkelt sameier fra og med januar 2023 månedlig faktura fra USBL for fjernvarmen. Ista har nå sendt over avregningen for 2022 til Usbl og de er i prosess med å sende ut faktura for utestående og for tilbakebetaling til de som har betalt for mye i 2022.

Husk at det er mulig å logge på Ista Online og sjekke forbruket pr måned og opp mot tidligere år.

Pågående arbeide og forventet søknad om bruksendring i næringslokalene

Etter å ha søkt om tillatelse for innredning av næringslokalene i 0. etasje i januar, fikk Carucel Eiendom tillatelse fra Plan og Bygg (PBE) til dette i februar. Carucel har delt næringslokalene i 3 separate enheter og har planer om å leie ut til drift av bar, restaurant og café. Som orientert om i forrige nyhetsbrev hadde Styret, på vegne av sameiet og ved hjelp av USBL sin advokat, sendt inn merknader til søknaden for å orientere PBE om våre bekymringer knyttet til støy i, og i forbindelse med, nye bevertningssteder i 0. etasje (mer om saken kan leses hos PBE) Link til PBE saksnr. 202218342

PBE har gitt tillatelsen til de innvendige endringene omsøkt av Carucel men skriver videre i tillatelsesbrev at «Vi gjør oppmerksom på at arealet per dags dato er godkjent som næringslokale. Dersom lokalene i fremtiden skal brukes som restaurant, bar eller café, må det sendes inn en egen søknad om bruksendring».

 Carucel er altså i ferd med å omgjøre lokalene nå, men vil være nødt til å søke om bruksendring av lokalene i løpet av kort tid. Når søknaden om bruksendring leveres til PBE vil vårt sameie og de andre sameiene på Sørenga få muligheten til å sende inn merknader.

Basert på informasjonen vi har fått har Carucel allerede funnet leietaker (Ghebremeskel Holding AS) som vil drive baren. Baren skal hete Vannskrekk og skal drives av en barsjef fra baren Hammerhai i Oslobukta, også eid av Ghebremeskel Holding AS. Den planlagte baren vil ha en kapasitet på ca. 80 personer og er planlagt åpnet i løpet av tidlig sommer i år. Ifølge Oslo kommune vil de trolig kunne holde åpent til 03:30 fredager og lørdager (og til 01:00 på ukedager). Det planlegges også å åpne en restaurant og en cafe der ute, men Carucel har ikke funnet leietakere til disse enda.

Først og fremst mener vi at det er veldig bra at det åpnes næring i lokalene, siden disse har stått tomme og under oppusning altfor lenge. Men det er bekymringer rundt et par forskjellige ting rundt det å ha en bar som kun har alkoholservering, og plass til ca. 80 personer, her ute. Det første er støynivået i baren og ved uteserveringen, og hvordan dette vil påvirke livskvaliteten til beboerne i vårt sameie og i nabobyggene. Carucel jobber nå med lydisolering inne i lokalene som vil begrense hvor mye støy som kommer derfra, men det vil ikke sikre at naboene kan oppleve støy over relevante grenser. Og lydisolering internt i lokalene vil neppe hjelpe med støy fra uteservering og ifm. bargjestenes ankomst og avreise sent på natten. Det er også klart for oss at det kommer til å bli langt mere trafikk ut til Sørengkaia og langt mer aktivitet til sent på natten i rundkjøringen og området mellom byggetrinn 5 og 7 samt på sjøbadet. Det kan komme til å bli et yngre klientell med et høyere støynivå, noe som de har erfart i Oslobukta rundt Hammerhai (bar som drives av samme eier som de omsøkte lokalene og hvor det har vært klager fra naboer om regelbrudd til PBE i over ett år). Bydel Gamle Oslo har vært involvert i saken, se Link til PBE saksnr. 202203729 for mer informasjon og brev fra beboere om situasjonen.

Vi er også bekymret for at bargjester etter at baren har stengt vil benytte seg av Sørenga Sjøbad imot reglene. Først og fremst er vi bekymret av sikkerhetshensyn for de som bader, det har som vi vet vært flere uhell allerede der ute i forbindelse med nattbad. Det er også av erfaring utrolig mye støy for veldig mange beboere når grupper med folk som har drukket alkohol bader sammen på natten.

Sist, men ikke minst så er vi av den formening at Sørengkaia er et boligområde for blant annet familier – det er flere barnehager, det skal åpnes en skole og det er leiligheter i 1 etasje hele veien ned langs Sørengkaia vei. Å åpne en bar med sene åpningstider like ved sjøbadet kan gjøre det ekstremt upraktisk å bo her, og det sender et feil signal til resten av Oslo om hvilket slags område Sørengkaia er.

Styret kommer til å sende inn merknader til PBE som svar til en evt. søknad om bruksendring av lokalene fra Carucel. Men det er også mulig for de enkelte beboerne å sende inn merknader/klager. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i saken og ta kontakt dersom dere har noen spørsmål eller kommentarer. Fra styrets side er det Atle og Melanie som holder i dette.

Advarsel mot mating av fugler fra balkonger

Det er kommet henvendelser fra naboer om mye fugleskit på altaner, noe som er til stor sjenanse. Vi ber om at alle sjekker om det er noe på altanen som tiltrekker fuglene, slik at vi unngår at de kommer og legger igjen ekskrementer. Vi minner også om at det ikke er tillatt å mate fuglene på eller fra altanen.