Nyhetsbrev april 2021

Informasjon fra styret april 2021

  1. Om framdriften i permanent sanitæranlegg på Sørenga

Først litt bakgrunn 

Samarbeidsgruppa for Sørengautstikkeren har jobbet med bydel Gamle Oslo for å øve trykk på partene og bidra til å etablere en permanent løsning. Her er kopi fra protokollen fra Gamle Oslo byutviklingskomite 3.2.21 der de vedtok: 

1. Bydelsutvalget i Gamle Oslo ber byrådet om å sikre tilstrekkelig med sanitæranlegg på Sørenga til sommeren 2021. 

2.  Bymiljøetaten bes om å holde Bydelsutvalget oppdatert i saken. og å gå i dialog med nabolags og interesseorganisasjoner for å finne egnet plassering til sanitæranlegg. 

3. Bydelsutvalget mener det fortrinnsvis bør etableres permanente sanitæranlegg på bakkenivå i byggetrinn 5. 

Status i slutten av april 2021 

Vi har hatt gjentatte forsøk på å få en oppdatert status fra Oslo kommune, Bymiljøetaten, om framdrift og status på arbeidet med å etablere et permanent og tilfredsstillende sanitæranlegg her ute på Sørenga. Senest denne uken foretok vi en ny henvendelse etter å ha blitt lovet oppdateringer helt siden februar/mars – uten å få annet svar enn at det pågår saksbehandling og det er for tidlig å kunne gi oss informasjon. 

Vi har grunn til å tro at det har vært en utstrakt dialog mellom etaten og selskapet som eier/forvalter næringsdelen i byggetrinn 5, Carucel Eiendom. Det er indikert for oss at det har vært en konstruktiv utvikling i forhandlingene og at det har gått i retning av en mulig leiekontrakt mellom kommunen og eieren/forvalteren. Det er også vår oppfatning at saksbehandlingen i etaten har blitt løftet til juridisk direktør. Nå frykter vi at dialogen er krevende og at det kanskje ikke er noen framdrift.

Som i fjor, og som i 2018 spesielt, så kan vi regne med at sommeren kommer fort og vi må være forberedt på et stort innrykk av gjester. Da blir det lett festivalstemning på Sørenga. Vi er enige om at vi gjerne vil ha besøk, men er opptatt av at det skal være trygge forhold. Det skal for eksempel være mulig for både gjestene og oss som bor her å følge smittevernforskriftene.  

Realistisk sett så vil man ikke få satt opp permanent løsning innen sommeren. Midlertidige sanitæranlegg er et alternativ, men vi er nå bekymret for at det heller ikke i år er planlagt. Men at det nå iverksettes en som kriseløsning uten at vi vet hvordan dette løses. Vi har grunn til å tro at det ikke lenger jobbes med et eget anlegg utenfor rundkjøringen mellom byggetrinn 5 og 7/8. 

Vi har muntlig fått beskjed om at vaktordningen ute på badet starter 1.5.21. 

2. Garantisaker

Vi kan orientere om at styret gjennom advokat Christine Moestue hos Dalan sender inn forliksklage på Sørenga Utvikling KS for manglede oppfølging og utbedring av reklamasjoner og garantisaker. Arbeidsgruppen som støtter advokaten består av Arne-Jørg Selen, Heidi Fuglum, Kevin Wright og Jan Arve. Haugan samt Weltz Prosjektledelse.

3. Oppdatering om innglassing

Styret har nå fått tilbakemelding på vår søknad om innglassing fra Plan- og bygningsetaten og dessverre ble søknaden avslått, fordi de mener at innglassingen er en forringing av byggets visuelle karakter som er av større betydning enn nytten for beboerne i form av bedre skjerming for støy, støv og vær og vind. Styret er av den oppfatning av at denne avveiingen er tatt på feil grunnlag og sender derfor inn en klage på dette avslaget på bakgrunn av vedtaket i årsmøte den 7.5.2019. Vi mener avveiingen er feil blant annet på bakgrunn av at det allerede er gitt tillatelse til tildekking av balkonger/verandaer med zip-screens og at området med sjøbadet har blitt langt mer populært enn kommunen antok, som da også har ført til større konsekvenser for oss som beboere.

4. Interimstyre 

Det er opprettet et interimstyret for overtakelsen av fellesparken, og her er det en representant for hvert sameie. Første oppgave er å få en oversikt over eiendommer, tinglysinger, reguleringer og så vi får en oversikt over hva vi faktisk skal ta over. Det er en del uklarheter, da de ulike byggetrinnene har hatt litt forskjellige prosesser og dokumenter i bygging og overtakelse av leiligheter og eiendom. 

Vi jobber godt sammen i gruppen og har i den innledende fasen fått hjelp av Advokat Alf Erik Vold, som også har hjulpet mange byggetrinn med saker over flere år. 

Neste fase blir å sjekke status på utstyr og eiendom som er inkludert i prosessen samt å lage nye vedtekter.  

5. Vi minner om vårt digitale årsmøte 29.april – 07. mai 2021 

Logg inn på  «Min Side» på usbl.no. 

Høringsperiode: 29.04.2021 kl. 12.00 – 02.05.2021 kl. 24.00  

Avstemmingsperiode: 04.05.2021 kl. 14.00 – 07.05.2021 kl. 14.00 

Bilder og informasjon om kandidatene ligger i vedlegget.