Opprydding i sykkelrommene

Sameiet vil gjennomføre en opprydding i sykkelrommet 24. mai og vil fjerne ødelagte og eierløse sykler. Alle sykler i rommene er nå merket med blå maskeringsteip på styret. Eierne av syklene må fjerne teipen før 24. mai. Sykler som fremdeles har maskeringsteipen på styret 24. mai vil fjernes fra sykkelrommet. Sykler vil bli satt til mellomlagring i en periode, før de gis bort til en veldedig organisasjon.

Minner også om at det ikke er anledning til å oppbevare sykler i trappeoppgangene.

Med vennlig hilsen

Styret Sameiet Sørenga 5