Kajakkrom

Sameiets kajakkrom ligger på etasje 0, rett innenfor inngangen mot havnepromenaden. Rommet har 20 plasser. Send epost til Styret for å høre om det er ledig plass. Hvis det ikke er ledige plasser vil det være venteliste. Beboere som allerede disponerer plass vil automatisk havne bakerst på ventelisten for evt ekstra plass. For å få tilgang til kajakkrommet brukes de samme brikkene som til inngangsdørene.

Husk å skylle utstyr før det settes tilbake i kajakkrommet, for å unngå sjøvann på gulv og andres utstyr.

Sameiet disponerer også to felles kajakker som kan brukes etter reserverasjon.

Kalender for å booke felles kajakker finnes her: Booking Lånekajakk BT5

Felleskajakkene er gule og merket med felleskajakk. All bruk av felleskajakker er på eget ansvar.