Utleie – Regler og restriksjoner

Sameiet har ingen vedtekter som begrenser langtidsutleie. Med langtidsutleie menes utleie som ikke dekkes av definisjonen for korttidsutleie, normalt med en varighet av 1 år eller lengre.

For korttidsutleie sier vedtektene at sameier/utleier kan leie ut leiligheten i inntil 90 døgn årlig. Med korttidsutleie menes utleie med varighet inntil 30 døgn sammenhengende. Det er sameiers ansvar å holde oversikt over dette og sameier må kunne redegjøre overfor styret om dette på forespørsel.

Ved langtidsutleie skal sameier/utleier gi skriftlig melding til forretningsfører (USBL) om ny leietakers navn, e-post og telefon. Dette for at styret og forretningsfører skal kunne kommunisere med og informere leietaker.

Registrering av Leietaker gjøres av Sameier ved å benytte dette skjemaet hos USBL:
https://www.usbl.no/beboer/utleie-av-bolig
Merk at denne registreringen ikke er en søknad da vi er et sameie, og ikke et borettslag. Registrering her er for kun en måte å registrere informasjon om leietaker.

For sameiets vedtekter, se link til vedtekter og husordensregler på USBL Min Side