I dag starter opprydding i sykkelrommene

Sameiet vil i dag starte oppryddingen i sykkelrommet, og vil fjerne ødelagte og eierløse sykler. 29. april ble alle sykler i rommene merket med blå maskeringsteip på styret. Sykler som fremdeles har maskeringsteipen på styret blir nå fjernet, og oppbevart til over sommeren. De som savner syklene sine kan kontakte meg på 92016664 for å få disse tilbake. Sykler som fortsatt ikke har blitt avhentet 1. august doneres til veldedig formål.

Minner også om at det ikke er anledning til å oppbevare sykler i trappeoppgangene, eller annet enn sykler i sykkelrommene.