Nyhetsbrev fra styret februar 2022

Tildeling av støtte fra USBLs bomiljøfond 

I høst søkte styret søkte på vegne av sameiet om støtte til oppgraderingen av atriet fra USBLs bomiljøfond (lenke). Rett før jul fikk sameiet bekreftet at vi er tildelt 150.000 kroner i støtte. Det kommer godt med! 

5-års kontroll av brannslukkere  

Styret vil takke sameierne for godt samarbeid i forbindelse med sjekk av beboernes brannslukkingsapparater. Nå er de aller fleste sjekket og godkjent. 

Døråpnere ytterdører 

Vi har hatt tilfeller hvor dørpumper på ytterdører har hengt seg opp og låst ute beboere. Vi har nå foretatt en omkobling av disse slik at dersom en dørpumpe henger seg opp så skal døren låse seg opp uansett slik at beboer kan åpne døren manuelt. Dersom det oppleves at dørpumpe har sluttet å fungere ber vi om at det meldes til styret på epost. 

Se kontaktinfo på hjemmesiden. https://sorenga.com/sorenga5/kontakt/ 

Fjernvarme  

Fjernvarme i fellesarealene belastes de enkelte boenheter etter standard brøk. For å minimere forbruk i fellesareal har vi skrudd ned alle termostater og radiatorer i oppgangene. Det skal ikke være nødvendig å skru opp disse, og vi ber derfor om at de ikke røres. 

For en stund siden fikk hver boenhet utdelt et skriv i postkassen med påloggingsinformasjon til nettstedet https://IstaOnline.no. Her kan beboere/sameiere logge seg på for å få oversikt over fjernvarmeforbruket sitt. 

For mere info om fjernvarme og anlegget, se https://sorenga.com/sorenga5/fjernvarme/ 

Reduksjon av kostnader for fjernvarme grunnet høye strømpriser vil komme på den enkeltes avregning dersom pris på fjernvarme når et nivå hvor dette slår inn. For mer informasjon se informasjon om dette på Fortums hjemmesider,  https://www.fortum.no/node/101/fjernvarme 

Posten og posttyveriene 

Vi har fått en orientering fra politiet ved Sentrum politistasjon om fremdriften i etterforskningen av posttyveriene. Politiet har fått tak i en person som ble gjenkjent fra overvåkingsbildene. Komplette sett med nøkler og nøkkelbrikker er beslaglagt. Men det kan ikke utelukkes at andre personer har fått tilgang til brikker. Politiet ber oss derfor være påpasselig med å sjekke eventuelle uregelmessigheter i e-poster eller bankkontoer. Det er antatt at tyvene var mest opptatt av tyveri av identitet og bankkort. Dersom noen har planer om å melde tyveri av tapte verdisaker til forsikringsselskapet må den enkelte også anmelde tyveriet selv.

Oppdager dere noe hos dere selv eller ser noe mistenkelig i oppgangen, kan dere kontakte Politiet. Ta gjerne kontakt med :   

Oslo politidistrikt 

EtterforskningEnhet Sentrum 

For øvrig har Posten bekreftet at de har byttet ut alle låsesylindere til både inngangsdørene og hovedlåsene til postkassene her på Sørenga. De siste ble montert 21. januar 2022 så da skal de sikkerhetshullet være dekket.

Årsmøtet 2022

Årsmøtet i Sameie 5 er satt til 5. mai 2022. Styret vurderer om det er mulig å gjennomføre møtet som en kombinasjon av digitalt og fysisk møte. Vi er i prosess med å finne et passende lokale. Valgkomiteen er allerede i gang. Dersom noen har tanker om å engasjere seg i sameiet så vil sikkert Helge Ranheim og Hans Petter Sundberg ha gode tips.