Nyhetsbrev Mars 2021

I etterkant av beslutningen om å oppgradere atriet, kommer styret nå til å inngå kontrakt med Braathens Landskapsentreprenør for å gjennomføre oppgraderingen. Oppstart på prosjektet vil være 19. april og anleggsperioden i atriet vil være frem til 30.mai. I denne perioden vil marktegl bli fjernet, varmekabler lagt på plass og cortenstål satt opp for å avgrense plantefeltene. Det er derfor nødvendig at alle sykler o.l. som nå står i atriet parkeres i sykkelbodene innen 18.april og vi må nok generelt være forberedt på mindre bevegelsesfrihet i atriet i denne perioden. For de beboerne som kun har direkte utgang fra leiligheten ut i atriet vil entreprenøren selvsagt legge til rette for minst mulig ulempe, mens de øvrige av oss bør i størst mulig grad benytte adkomsten i 0-etasje mot sjøsiden i de mest hektiske periodene.
Utsettingen av planter skal være gjennomført innen 30.6 og gjennomføres alt etter værforhold og hvilke typer planter som skal settes ut.
Som sagt; noen innskrenkninger må vi leve med i denne perioden, men vi tror dette blir en kjempeflott løft for atriet vårt og som vi kommer til å nyte godt av i mange år fremover.

Når det er vår så er det også tid for opprydding i leiligheter og boder og 12.april blir det satt ut en container ved bygget vårt, slik at vi kan få kastet det som ikke lenger kan brukes. Containeren vil bli stående 1 uke og byttes ut med ny om den skulle bli full.

Siste behandling for skjeggkre vil skje 15.april og en uke før dette får hver husstand utlevert 9 stk. limfeller som skal settes opp; typisk på bad, kjøkken og stue. Dette fordi Anticimex da vil få en verifisering av om de har klart å ta knekken på skjeggkreene i bygningen vår.
Vi vil som tidligere sende ut en detaljert oversikt over når på formiddagen Anticimex kommer til den enkelte leiligheten den 15.april.

For å bedre sikkerheten av bygget er det fra og med mars 2021 foretatt en oppgradering av låsesystemet ved at alle nøkkelsylinderne i hoveddørene er skiftet ut.
De nøklene som ble delt ut da vi kom hit til Sørenga er ikke lenger for hoveddørene kun for egne dører til enhetene. For hoveddørene er det lagt til rette for bruk av de elektroniske brikkene/kortene fra Salto som leveres av Nordic Security AS på Fyrstikktorget.
I forbindelse med denne skallsikringen av bygget er det videre gjort følgende:

  • Oslo Brann og Redning har et sett med systemnøkler og det er også lagt slike nøkler inn i de safene ved hovedinngangen som OBR har tilgang til.
  • Posten har fått tildelt et sett med brikker og service leverandørene, boservice og Securitas har egne sett med brikker og nøkler inn til tekniske rom.
  • Styrets medlemmer har en systemnøkkel hver til alle hoveddørene og til alle tekniske rom – systemnøkkelen er også slik at den kan åpne dør inn til treningsrommet.
  • Det er et eget sett med brikker til treningsrommet – dette for å begrense tilgangen – styret administrere hvem som har brikke til treningsrommet.
  • Rømningsveier er satt opp slik at de kan åpnes innenfra uten nøkkel eller brikke.
  • For å legge til rette for situasjoner der det er behov for å la døren stå i åpen stilling ved transport av større kolli, f.eks. flyttetransport, er det nå montert en egen bryter ved alle dørpumpene i hoveddørene.
    SETT BRYTER I STILLING I, DØRA ÅPNER OG BLIR STÅENDE. HUSK Å SETTE DEN TILBAKE TIL STILLING II ETTER BRUK.