Nyhetsbrev fra styret september 2021

Syklene gis bort 

Nå er tiden kommet for å gi bort syklene som ble fjernet fra sykkelrommene. Hvis noen ennå ikke har sjekket sine sykler, ber vi dere gjøre det før torsdag 9. september. De som savner syklene sine kan kontakte Paul Myrvang på 92016664 for å få disse tilbake. 

Vann i garasjen 

Som mange sikkert har fått med seg er det vann i garasjen. Styret i BT5 og styret i garasjesameiet jobber med saken. I den forbindelse vil vi forsikre om at det er ingenting som tyder på at dette har noe med oppgraderingen av atriet å gjøre. 

Status for oppgradering av atriet 

Braathen er nå i ferd med å sluttføre de siste arbeidene i atriet – og vi forventer å avslutte kontrakten med dem i løpet av måneden. 

Plantene i kassene har generelt klart seg veldig bra, bortsett fra ved inngang 130. Braathen vil erstatte visne planter der og i øvrige plantekasser med nye i uke 36. 

Resterende ujevnheter i atriet rettes opp i løpet av uke 35. Underlaget ved sluket nedenfor trappen ved tunnelen er nå slipt ned slik at avrenningen der er forbedret. 

Vi planlegger å få montert et beslag langs kanten av atriet for å dekke til betongkanten nederst på murveggene mot marktegl dekket – avventer tilbud fra Braathen for dette. 

TOMA vil fremover ha ansvaret vedlikeholdet av atriet og våre øvrige grøntarealer. De vil også sette opp/vedlikeholde dekorative blomster ved noen av inngangene. I tillegg vil de sette ned løk i plantekassene nå i høst – så da kan vi glede oss til tulipaner og liljer til våren. 

Takterrassen 

Styret har besluttet å oppgradere deler av møblementet på takterrassen og vil snarlig kjøpe inn loungegrupper, utekjøkken og en grill. Når dette er mottatt, vil vi invitere til en liten dugnad for å få hjelp til å montere det. Dugnaden avsluttes med å innvie grill og møblementet og en sosial samling for sameierne. 

Koronarelatert info 

Styret har besluttet at vi opprettholder ekstra koronavask av fellesområdene og reguleringer i treningsrommet inntil regjeringen beslutter å iverksette trinn 4 av gjenåpningen. 

Rens av tepper i fellesområdene 

Flere av teppene i gangene er ganske stygge. Artic vil foreta en prøverens på et særlig flekkete område i 6. etasje og vi vil etter dette vurdere om vi bør rense alle. 

Hjemmesiden vår 

Som vi informerte om i forrige nyhetsbrev, har vi satt i gang arbeid med å oppdatere hjemmesidene våre slik at informasjonen der blir enda mere relevant og nyttig for beboerne. Vi vil lage in introduksjonsside for nye beboere samt oppdatere annen relevant informasjon slik at informasjonen blir mest mulig korrekt.  

Send epost til lars@loraas.com hvis du har ønsker og tips om informasjon som bør være med på hjemmesidene. 

Styret BT5