Nyhetsbrev og julehilsen fra styret

Julebadet kan i år gjennomføres i ca 4,5 *C vanntemperatur. Vakttårnet til badevaktene er på plass. Ikke så høyt som vi fryktet. Det har ikke vært store kostnader til snøbrøyting så langt denne vinteren.

Garantisakene er fortsatt ikke avklart eller utført, men Veidekke er i ferd med å avtale oppfølgingsbesøk med alle som eier leiligheter her i blokka. Alle de tekniske anleggene er gjennomgått og det er etablert serviceavtaler med vedlikeholdsprogram. Sist uke fikk vi også en god gjennomgang med Fortum Oslo Varme om kontrollen av fjernvarmeanlegget.

Vi har satt opp konkrete planer og kostnadsoverslag for en oppgradering av atriet og takterrassen. Det er utviklet planer om badstue i stedet for bordtennisrom. Vi jobber aktivt sammen med de andre sameiene på Sørenga for å få på plass permanente sanitæranlegg før sommergjestene kommer. En arbeidsgruppe på fire styreledere/medlemmer har møtt bydelsutvalget for Gamle Oslo og fulgt opp forvalteren av næringslokalene her på Sørenga, Carucel Eiendom. Vi tror det betyr at dialogen mellom Bymiljøetaten og Carucel Eiendom er tilbake «på sporet» for bruk av lokalene i kjelleren hos oss.

I mai skrev vi at vi skulle jobbe med noen konkrete saker. Vi hadde en ide om å få i gang flere aktiviteter. Denne skissen la vi ut i nyhetsbrevet 29.5.20:

Mye er gjort, noe er fortsatt pågående og vi har noen planer om hva som kan settes i gang.

Styret i sameiet har vært virksomme siden 27.5.20 og vil med dette be alle naboene om å bruke litt av fritiden gjennom jul og nyttår til å svare på en spørreundersøkelse. Siden vi ikke fikk holdt vanlig årsmøte i mai og for å forberede ekstraordinært årsmøte i begynnelsen av februar neste år, ønsker å få en klar og tydelig tilbakemelding på det vi bruker tiden på. Her er link til spørreskjema.

Vi minner også om viktigheten av å kaste fett fra julemiddagen i søpla, ikke skylle det ut i vasken, slik at vi ikke får nye problemer med fettavskilleren og avløpspumper.

Med dette ønsker vi alle i sameie 5 på Sørenga en god jul og et godt nytt år.

Styret