Ny behandling for Skjeggkre 14. Januar

Anticimex kommer torsdag 14. Januar for behandling av skjeggkre. De har en stramt tidsskjema, så vennligst sørg for at leiligheten er tilgjengelig i det tidsrommet som er satt opp for dere.

I tidsplanen under er det angitt H-nummer for leilighetene – dvs. nummeret på ytterdøren til leiligheten.

Teknikere fra Anticimex; Roger Hovde: 94131324, Åsmund Meklenborg: 95129287

Tidsplan

Sørengkaia 126
Leilighet H0201 kl 8.00  
Leilighet H0202 kl 8.10 
Leilighet H0301 kl 8.20 
Leilighet H0302 kl 8.30 
Leilighet H0401 kl 8.40 
Leilighet H0402 kl 8.50 
Leilighet H0501 kl 9.00
Leilighet H0502 kl 9.10  
Leilighet H0602 kl 9.20 
Leilighet H0601 kl 9.30  
Sørengkaia 130
Leilighet H0102 kl 8.00 
Leilighet H0101 kl 8.10 
Leilighet H0202 kl 8.20 
Leilighet H0204 kl 8.30 
Leilighet H0201 kl 8.40 
Leilighet H0302 kl 8.50 
Leilighet H0303 kl 9.00 
Leilighet H0304 kl 9.10 
Leilighet H0301 kl 9.20
Leilighet H0402 kl 9.30 
Leilighet H0403 kl 9.40 T
Leilighet H0404 kl 9.50 
Leilighet H0401 kl 10.00 
Leilighet H0502 kl 10.10 
Leilighet H0503 kl 10.20 
Leilighet H0501 kl 10.30 
Leilighet H0602 kl 10.40 
Leilighet H0601 kl 10.50
Leilighet H0504 kl 11.00 
Sørengkaia 132
Leilighet U0104 kl 9.50 
Leilighet U0103 kl 10.00
Leilighet U0102 kl 10.10 
Leilighet U0101 kl 10.20
Leilighet H0301 kl 10.30 
Leilighet H0302 kl 10.40 
Leilighet H0401 kl 10.50 
Leilighet H0402 kl 11.30 
Sørengkaia 136
Leilighet Sørengkaia U0101 kl 11.40 
Leilighet nr H0102 kl 11.50 
Leilighet nr H0103 kl 12.00
Leilighet nr H0201 kl 12.10 
Leilighet nr H0202 kl 12.20 
Leilighet nr H0203 kl 12.30
Leilighet nr H0204 kl 12.40
Leilighet nr H0205 kl 12.50 
Leilighet nr H0301 kl 13.00
Leilighet nr H0302 kl 13.10 
Leilighet nr H0303 kl 13.20 
Leilighet nr H0304 kl 13.30 
Leilighet nr H0201 kl 13.40 
Sørengkaia 122, 132, 134, 138, 140, 142, og 144
Leilighet Sørengkaia 140 H0101 kl. 11.50 
Leilighet Sørengkaia 138 H0101 kl 12.00 
Leilighet Sørengkaia 134 H0101 kl 12.10 
Leilighet Sørengkaia 122 U0101 kl 12.20 
Leilighet Sørengkaia U0101 kl 12.30 
Leilighet Sørengkaia 132 H0101 kl 12.40 
Leilighet Sørengkaia 142 H0101 kl 12.50 
Leilighet Sørengkaia 144 H0101 kl 13.00