Nyhet til alle beboerne i Sameie 5

Det ordinære årsmøtet er gjennomført via USBL’s digitale plattform og nytt styre er nå konstituert.

Onsdag 27.5.20 hadde avtroppende og påtroppende styremedlemmer et felles møte med en god overlevering av pågående oppgaver og fordeling disse i det nye styret.

I dette møtet deltok også valgkomiteene og alle fikk en god innføring i tankene de hadde gjort seg i forbindelse med sin innstilling til årsmøtet. Vår nye kontaktperson i USBL, Ane Bergseth, gikk igjennom en del overordnede krav og retningslinjer for styrearbeider i et sameie.

Det avtroppende styret ble takket for innsatsen og det ble spesielt bemerket at sameiet har en sunn økonomi, etablerte drift- og vedlikeholdsavtaler inkludert en ny vaktmesteravtale og en kampanje fra Anticimex som nå pågår.

Christan Weltz fra firma Weltz Prosjektledelse er engasjert for å bistå sameiet i forbindelse med avslutningen av garantiperioden. Han vil ta en grundig gjennomgang av de tekniske anleggene og bygg-tekniske deler i felles-anlegget. Han vil også bidra til at systemfeil inne i leilighetene blir fulgt opp og spesielt ta grep om utestående punkter fra ettårsbefaringene. Nå får han tilgang til tekniske data i Boligperm.no og vil også be om protokollene fra overtakelsene og ettårsbefaringen.

Det nye styret hadde også en gjennomgang av sine ambisjoner og fokusområder for perioden. Hovedtrekkene i dette er skissert her i denne oversikten:

I forbindelse med sin innstilling til årsmøtet laget årets valgkomite, Nina Figenschow og Christopher Ludt Parmo, en oversikt over de som stilte til valg nå i 2020:

Jan Arve Haugan bor i #501 med Nina Amble, vi flyttet hit fra Asker. Bygningsingeniør med erfaring fra bygg & anlegg/industrien gjennom lederstillinger hos Hydro og Aker. Fra årsskiftet 2019/20 rådgiver i Aker med styreverv. Har tid og er godt motivert til å delta i bofelleskapet. Vil bidra med erfaring fra velforening og frivillige organisasjoner, samt lederrollene i industrien. Fokuset vil være garantisaker, drift og vedlikehold samt god dialog og involvering av alle naboene i oppgaver og prosjekter til det beste for hele sameiet. Bor i oppgang 126.

Heidi Fuglum har sittet i styret i 3 år, og har ett år igjen av perioden.

Jobber som konsulent innen autonome mobilitets systemer (selvkjørende busser og båter) og hjelper små selskap med prosesser og struktur. Jeg synes Sørenga er et veldig flott sted å bo, og at det er mange fine engasjerte naboer. Bor i oppgang 140.

Paul Myrvang er partner i konsulentselskapet Uniconsult AS, og har lang erfaring som prosjektleder, analytiker og konsulent for private og offentlige aktører. Har i de siste årene vært utleid til prosjektet for modernisering av Folkeregisteret i Skatteetaten. Har vært varamedlem i et år. Bor i Oppgang 136 med Cathrine og Mathilde (5).

Linn-Hege Lyngby Eliassen bor i leilighet 307 og har bodd her siden juni 2016. Da kom vi flyttende fra Nesodden. Gift med Rune og vi har to voksne barn, hvorav ett studerer i Oslo og bor fortsatt delvis hjemme. Vi trives veldig godt her. Jeg jobber som seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, er blant annet tidligere lærer og skoleleder. Er særlig opptatt av at vi alle skal ha et hyggelig bomiljø, både oss i mellom, og estetisk, og at ting fungerer som det skal. Bor I oppgang 132.

Kevin Wright har vært styremedlem siden oppstart av Sameie 5 og har stor innsikt i mye av styrets arbeid og spesielt rundt mye av den tekniske oppfølgningen mot våre servicepartnere. Jeg er også styreleder i byggetrinn 7 og garasje syd, samt styremedlem i byggetrinn 6 og vara i byggetrinn 3. Jeg fratrer i år alle styreverv i andre byggetrinn og ønsker å bidra med min erfaring i ett år til i sameie 5 slik at det nye styret får en liten overlapping med tanke på historikk og gjøremål. Bor i oppgang 136.

Åge Haukaas er pensjonist og sluttet i jobben som prosjektleder i oljeindustrien for 3 år siden. Har noe styreerfaring fra frivillig organisasjon – idrettslag IL Skrim – for leeenge siden..

Arbeider som frivillig for DNT Oslo og Omegn – prosjektering bruer som skal settes opp på stier i fjellet og marka og deltar på dugnad for å sette opp disse. Bor i oppgang 130.

Randi Bretteville er utdannet på Rikshospitalet som sykepleielærer. Etter et par år der, begynte jeg som daglig leder i Gorm Brettevilles praksis. Var der til 2016. Har 2 barn og snart 4 barnebarn. Bor i oppgang 130.

Cecilia Hertzberg jobber i PBC Vision AS. PBC Vision har sitt utspring fra konsulentavdelingen til Profitbase AS, PBC Vision er spesialister på Profitbase programvare og digitale løsninger for virksomhetsstyring. I PBC Vision leverer vi markedsledende løsninger innen, EPM (Enterprise Performance Management), rapportering, budsjett og prognose, konsolidering og spesialtilpassede kundeløsninger til alle bransjer. Jeg har storkost meg i sameiet vårt siden bygget var nytt. Jeg har sittet som varamedlem i styret, og er nå motivert for å gjøre en jobb i valgkomiteen.

Bor i oppgang 136.

Helge Ranheim har lang erfaring fra bygge-bransjen. Yrkesfaglig utdanning. Rørleggermester. Driver virksomhet med 32 ansatte hvor jeg er DL. Styreleder i en landsdekkende innkjøpkjede. Styremedlem i en større elektrobedrift. Styremedlem i en landsdekkende bransjeorganisasjon innen vårt fag. Over middels interessert innen kontrakter, relevante standarder og med den juss som hører inn under dette arbeidet. Bor i oppgang 126.

På vegne av det nye styret og valgkomiteene så takker jeg med dette for tilliten og ser fram til å få en åpen dialog med alle medlemmene i sameiet. Vi vil i størst mulig grad benytte USBL-portalen i vårt styrearbeid.

Sørengkaia 126

29.5.20

Jan Arve Haugan (s)