Info og nyheter fra styret

Sørenga er populært og krevende når det er fint vær

Pinsen kom med supert vær og på nytt er Sørenga blitt et fint tilbud for mange andre enn oss som bor her. Samtidig så er det en rekke uheldige episoder som følger med når det blir så mange samlet her ute.  Styret i Sameie 5 vil ta opp disse problemene med Bymiljøetaten og ledelsen i Oslo kommune.

Førstkommende mandag vil det være et møte hvor alle styreledere på Sørenga er tilstede. Vi vil i der benytte muligheten til å enes om en samlet innsats overfor ansvarlig ledelse i kommunen. En felles henvendelse vil sende et tydelig signal om at tiltak må komme raskt.

Narkotikaomsetning, urinering langs husveggene, uvettig vannscooterkjøring og stort antall biler parkert i gata og rundkjøringen, er blant annet forhold vi vil ta opp. Vi må kunne forvente å få klare svar på hvordan de ansvarlige etatene og politet har tenkt å løse dette problemet.

Det er nå i løpet av mai kommet i gang en god dialog med kommunen om permanent oppgradering av sanitæranlegget i vår underetasje; alternativt et eget service-bygg i området mellom sameie 5 og sameie 7. Begge løsningene har sine fordeler og ulemper, men ingen møter behovet for toaletter her ute i sommer. Styret har for lengst bedt Bymiljøetaten om å få på plass en god midlertidig løsning i år også. Vi forventer at det kommer på plass så raskt som praktisk mulig. Godværet var ikke så overraskende.

Samtidig vil vi også notere at vaktholdet er blitt bra, renhold og rydding ute på badeanlegget er like godt som tidligere.

Vi lover å komme tilbake med mer informasjon så snart vi får jobbet mer med disse sakene.

Styret i Sameie 5

03.06.20