Streik i Securitas fra lørdag 26. september


Tirsdag 25. august kl.12 startet forhandlinger om vekteroverenskomsten for årets lønnsoppgjør. NHO Service og Handel forhandlet med arbeidstakerforeningene Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Parat.

Det var satt av to dager til forhandlingene. Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat brøt forhandlingene med NHO Service og Handel 25. og 26. august, og dermed gikk lønnsoppgjøret videre til mekling den 14.-15. september.

Partene oppnådde ikke enighet i meklingen og 803 vektere ble tatt ut i streik den 16. september. Den 18. september ble et andre uttak varslet og den 23. september vil totalt 1192 vektere være tatt ut i streik.

Dette medfører at vaktholdet hos oss dessverre ikke blir utført f.o.m. Lørdag 26.september.

Ved en avblåsning av streiken så vil vi bli orientert.


Assistanse-tjenesten ved f.eks. støy/bråk er pr nå ikke berørt og vi er klare til å rykke til sameiet/borettslaget på lik linje som tidligere.

Securitas beklager negative konsekvenser dette skaper for sameierne