Informasjon fra styret – september 2020

Det er etter hvert høst på Sørenga. Det er forskjell på temperaturen i solen og i skyggen. Vi opplever fortsatt populariteten til Sørenga fra mange av Oslos innbyggere. DNT sier at kajakkursene er fullbooket, fremdeles benytter mange seg av badebrygga.

Det presset vi hadde i begynnelsen av sommeren er blitt håndtert bra av bymiljøetaten. De fikk satt opp det midlertidige sanitæranlegget inne i underetasjen vår og økt vektertjenesten. Alle sameiene har nå vekteravtale med Securitas eller NOKAS – som også brukes av næringsenhetene – og vi opplever at politiet ganske ofte er på besøk her ute i uniformerte biler. Gjennom dialogen med Oslo-politiets avdeling for kriminalitets-forebyggende virksomhet, oppfatter vi også at politiet følger opp Sørengautstikkeren med sin kompetanse. Vi antar det er en del sivilkledde i tjeneste når det er mange gjester ute i området. I sum så må vi si at bomiljøet er utviklet til det bedre i løpet av hektiske sommeruker. Det var en del medieoppmerksomhet rundt belastningen på Sørenga, men dette ble håndtert på en grei måte og dermed mindre interesse for å følge opp med nye oppslag.

I nabosameiet har de satt opp skilt med «adgang kun for beboere og deres besøkende». Vi vil høre med byggetrinn 7/8 før vi eventuelt vurderer å gjøre noe tilsvarende. Sammen med Securitas vil styret vurdere om vi skal sette opp flere eller flytte noen av kameraene slik at vi unngår blindsoner.

Vi benytter sjansen til å minne alle om at man kan bruke Securitas’ kapasitet og kompetanse for å håndtere sikkerhetssaker eller konflikter på grunn av støyende fester, både med utenforstående og oss beboere imellom! Securitas’ vakttelefon er 22 97 10 70.

I høst vil styret vurdere de tiltakene vi har satt i gang og eventuelt se om det er mer vi kan gjøre. Vi har fått tilbud om en portløsning, men har valgt å avvente dette inntil videre. Vil bli vanskelig å få montering av stålporter godkjent hos Oslo kommune, plan og bygg.

Etter initiativ fra naboer er Skaaret Landskap AS engasjert for å gjennomføre en første oppgradering av blomsterbed i atriet, oppe på terrassen og bak bygget ned mot garasjen. Det tok litt tid på grunn av Covid-19 restriksjoner, men nå er vanningsanlegg og planter på plass. Selskapet er engasjert for å passe på dette i år. Styret har tatt opp kontakten med Trifolia – det er arkitektene som Morten Kristiansen brukte for å lage et forprosjekt for hva som var mulig å få til her i sameiets bygningsareal. Linn-Hege Lyngby Eliassen og Randi Bretteville har allerede sett på prosjekterte forslag og laget en liste over hva vi mener kan være en første start på oppgraderingene. Prisoverslag vil bli oppdatert før eventuell bestilling. Innledningsvis så er dette forslaget til tiltak og som styret vil ha konstruktive innspill til:

  • Varmekabler i gangsonene og nytt dekke i atriet, undergangen, trappa og i rampa – legges på dagens belegg.
  • Nye større plassbygde bed for mer beplantning
  • Bedre belysning i undergangen og montere glassvegg utenfor #130
  • Diverse tiltak for lyddemping

I sommer konstituerte sameiene på Sørenga et interimsstyre for fellesarealene – sentralparken og tverrslagene. Heidi Lampe Fuglum er vår representant. Arbeidsgruppa har hatt dialog med etatene i Oslo kommune og med politiet. Gruppa var aktiv da det ble litt medieoppmerksomhet tidligere sommer. Dialogen med Sørenga Utvikling KS om å overta driften av fellesarealet kan bli krevende. Vi er sterkere når sameiene står samlet og aktivt bidrar med løsningsforslag for hele området.

Anticimex kommer tilbake nå i oktober, i januar neste år og følger opp bygget i april 2021. Sameiet ser ut til å ha blitt kvitt plagen med skjeggkre. Det er en av beboerne som ikke vil la Anticimex legge ut nødvendig gift, men det skal ikke bety noe for selskapets garanti og oppfølging. Skulle det være noen som likevel oppdager skjeggkre så oppfordrer vi dere til å varsle styret via e-post: styret@sorenga.com.

Teknisk konsulent Christian Weltz har bistått oss i gjennomgangen av fellesområdene og skrevet garantirapport til Sørenga Utvikling KS. Alle sameierne har fått tilsvarende støtte og hver enkelt må selv sende sin rapport til kontakt@sorenga.no.

Det står litt dårlig til med noen av de grønne takene i sameiet. Dette er en del av garantirapporten som vi har levert. Styret ber imidlertid sameierne om ikke å legge jord eller frø som kan bidra til at uønskede planter slår rot på taket. Sedumtakene er ikke laget for planter som kan slå rot da dette kan ødelegge takene. Jord som er lagt på takene må  fjernes.

Oslo Pumpeservice og USBLs vaktmestertjeneste har avtale om overvåkning og forebyggende vedlikehold av begge pumpesystemene. Weltz har også tilbudt seg å bistå med komplettering av drift og vedlikeholdssystemet (FDV-web) med utestående dokumentasjon og service avtaler. Bygget og restauranten i underetasjen har noen kompliserte løsninger som krever god innsikt og driftserfaring for å unngå uforutsett stans.

Det står mange sykler i stativene og i de to bodene. Det er ønske om opprydding – vi håper noen kan melde seg til en dugnad for en rydderunde. styret@sorenga.com

Styret i sameiet for Sørenga 5 hadde planer om å få arrangert et ekstraordinært årsmøte og en etterfølgende sosial sammenkomst på takterrassen. Vi kontaktet helsemyndighetene og fikk anbefalt at vi ikke skulle gjøre det på grunn av Covid-19 restriksjonene. Det er et par konkrete årsmøtesaker som vi ønsker å få vedtatt og det blir da sannsynligvis lagt opp til et nytt digitalt ekstraordinært årsmøte i høst.

Det vil bli foretatt en ny gjennomgang av pålagte krav til helse, miljø og sikkerhet nå i høst. USBL har en tjeneste som vi har koblet oss på og det vil gjennomføres en brannøvelse. Det blir nytt kurs for de som ønsker lære seg bruk av hjertestarteren som er montert inne i oppgang #126.

Økonomien i sameiet er fortsatt sunn. Samtidig blir det investert i oppgradering av atriet. Drifts- og vedlikeholdsavtaler som nå etableres vil medføre økte faste kostnader.  Styret vil gi en oppdatering senere i høst.

Til slutt vil vi be alle om å logge seg inn i USBL Portalen og sørge for at beboerne i leilighetene er oppdatert med korrekte kontakt detaljer, epost og mobilnummer. Styret vil fortsette å informere via Facebook, Sørenga 5’s hjemmeside og USBL Portalen – samt SMS for rask informasjon ut til alle sameierne. Vi ønsker en åpen og direkte dialog og vil be alle om å bruke styret@sorenga.com for å komme i kontakt med oss. Innspill, kommentarer, forslag, ros og ris. Vi lover å svare så fort som praktisk mulig og vil om nødvendig gjennomføre tiltak mellom de faste styremøtene. Styret møtes i Bystua siste onsdag i måneden fra 17:30 til 19:30.

Hilsen

Styret for byggetrinn 5 på Sørenga 07.09.20.