Invitasjon til Førstehjelpskurs

Sameierne er invitert til å delta på et førstehjelpskurs med Røde Kors i Bystua, inngang ved #126, nå tirsdag 20.10.20 klokken 18:00 til 21:00.

Påmelding skjer via e-post til styret@sorenga.com innen 16.10.20 kl 16:00. Kurset kan ha opptil 10 kursdeltagere. Vi må derfor få innmelding av de som vil delta etter prinsippet «først til mølla….»

Retningslinjene for et «Trygt førstehjelpskurs» (bilde) beskriver smitteverntiltakene på førstehjelpskurset. 
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
Tiltak for å sikre god hånd- og hostehygiene og andre smitteverntiltak gjennomgås ved kursstart. Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel, eventuelt mulighet for håndvask skal være tilgjengelig under hele kurset for kursdeltakere og instruktør. Deltagerne skal ha èn meters avstand fra hverandre under hele kurset. Vi setter opp stoler med riktig avstand før instruktøren kommer. Det skal være 2 meters avstand mellom deltagerne under de praktiske øvelsene.

I pauser oppfordres også kursdeltakerne til å holde seg i små grupper (4- 5 personer) med 1- 2 meters avstand fra hverandre.