OBS! NABOVARSEL Sørengkaia 138 m.fl. Gnr/bnr 234/107

Til sameiet,

Hva skal utføres

Vedlagt følger nabovarsel som gjelder næringslokaler ved Nedre torg, Sørenga.

BYM skal utvide eksisterende offentlige toalettene og driftstasjon i forbindelse med Sjøbadet. Dette må være klart så tidlig som mulig.

Næringslokalet ved siden av BYM, må avgi noe areal og få tilsvarende på andre side av sitt lokale.

Det søkes også å etablere permanent serveringssted i næringslokale nærmest sjøbadet.

Fremdriften er prioritert

Vi setter stor pris på en rask behandling. Vennligst signere på kvitteringen for både mottatt og samtykke, og retur pr. epost til undertegnede på ba@ack.no så raskt som mulig!

Hvem varsles

Nabovarsel er utsendt basert på de eiere/festere som er listet opp i Plan- og Bygningsetatens digitale søknadsportal. Vi er klar over at utearealer har vært overdradd, men sender til alle som er listet opp.