Oppdatering på gjenvinningsanlegg, Grønlia

Som dere mulig ser på Sørenga Forum så har styrene fått nabovarsel. Filen ligger vedlagt. Varselet sier korthet at Skanska planlegger å starte et gjenvinningsanlegg for sortering og knusing av (stein, gravemasser, asfalt tilslag, leire, sand og grus), og lossing/lasting fra skip av forskjellige steinfraksjoner. Aktiviteten skal foregå samme sted som i dag benyttes til utskiping av skrotmetall.

Vi forventer at dette vil medføre både støy (mulig som i dag) men i tillegg får vi støvet som kommer av steinknusing. Vi er ikke helt sikre på hvor kommunen står i saken, men Heidi forsto det slik at kommunen var ihvertfall ikke rent positiv.

Styret i BT5 sender inn en klage, men det er bare å la seg inspirere av dokument (som blir sent på mail) og sende inn personlig klage.
Arne-Jørg har bedt og fått aksept for utsatt svarfrist frem til 10. mars 2019

Om dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med Heidi i denne saken.

Ha en ellers fortreffelig uke.
Styret, BT5