Reklamasjoner

Hei dere!

Enkelte beboere har hatt problem med å få løst løpende reklamasjoner, som følge av liten eller ingen respons fra leverandører. Styreleder (Rudi Baumgarten) vil derfor bidra med å få fulgt opp oppgaver som har stoppet opp. Alle som ønsker hjelp må fylle inn reklamasjons skjema som ligger på hjemmesiden vår, slik at reklamasjoner kan følges opp rasjonelt. Selve oppfølging som kommer når den enkelte mottar bistand, må følges opp av den enkelte beboer, altså oppmøte med utøvende fagperson og lukking av saken.

Mvh Styret BT5