Endret tidspunkt ekstraordinært årsmøte

Som varslet i vårt siste nyhetsbrev legger styret opp til et ekstraordinært årsmøte for å be om mandat til å bestille oppgradering av atriet. Dessverre viser deg seg at USBL ikke vil kunne gjennomføre møtet før tidligst 15. mars. Det ekstraordinære årsmøtet vil gjennomføres i USBL-portalen via Min side på www.usbl.no. En formell innkalling til det ekstraordinære årsmøtet med vedlegg vil sendes ut så fort vi har dette bekreftet fra USBL.