Nyhetsbrev fra styret mai 2022

Viktig melding ang posttyveriene 

I tidligere nyhetsbrev fra styret i Sameie 5 på Sørenga er det orientert om at våre postkasser ble utsatt for tyveri i slutten av 2021. I forbindelse med opprydding under dugnaden ble det funnet en del post i underetasjen – skjult innunder en trapp i en parkert barnevogn. Posten Norge ba om, og fikk overlever all post som ble funnet av oss. Vi forstod det slik at Posten ville gjennomgå det vi fant og forsøke å fordele posten som var tatt ut av kassene her på Sørenga, men dette har vi ikke noe mer informasjon om. Kontakt Ibrahim, 917 54 911 for mer informasjon. 

Anmeldelsen ble gjort av styret i desember 2021, først den 19.5.22 fikk vi vedlagte bekreftelse på anmeldelsen (datert 9.5.22 fra Oslo politidistrikt). Video fra våre overvåkningskamera er levert som en del av anmeldelsen. Slik vi forstår det, er etterforskningen er gjennomført og saken skal nå behandles av påtalemyndigheten. Det er ikke mulig for styret å ha noen formening om noen verdi av det som eventuelt er stjålet, men dersom det er noen i sameiet som vil fremme erstatningskrav i saken så må det så snart som mulig meldes til politietpost.oslo@politiet.no med saksnummer 15734084 72565/21-201. 

Dersom det er noen sameiere som vil fremme tapet dekket av sitt forsikringsselskap, kan vedlagte bekreftelse på anmeldt forhold brukes som underlag for kravet overfor selskapet. 

Arbeid i servicebygg og feilmeldinger på branntavlene 

Som flere beboere sikkert har lagt merke til har vi hatt flere episoder med feilmeldinger på branntavlene våre ila mai måned. Styret har bedt vår vaktmestertjeneste – USBL Boservice – om bistand til å gjenopprette god sikring. Feilmeldingene skyldes med stor sannsynlighet de pågående arbeidene i servicebygget.  

Oslobygg KF (OBF), som har ansvaret for innredningsprosjektet i servicebygget, har forsikret styret om at både entreprenør og byggherre, som er Carucel Eiendom, har vurdert brannsikkerheten som tilstrekkelig. Styret har likevel meldt saken inn til Oslo brann og redningsetat og bedt om assistanse fra forebyggende enhet. 

Styret har videre bedt om at OBF deltar på årsmøtet den 15. juni (dvs. sameiermøte i forbindelse med årsmøtet) for å informere om brannsikkerhet, fremdrift og status for innredningsprosjektet. Carucel Eiendom har bekreftet for BYM i møte 04.04.22 at avløpskapasiteten ville være god nok med de løsningene de har presentert. På grunn av at prosjektet er blitt forsinket har gjennomførelsen blitt flyttet til sommermånedene, og arbeidene er derfor planlagt stengt ned for ferieavvikling i juli måned og ferdigstillelse planlagt i starten av september. De varsler også at det vil bli en del støy i uke 23 og 24.

Registrering av leietakere 

I forrige nyhetsbrev annonserte styret at vi ønsker å formalisere at alle sameiere som leier ut registrerer sine leietakere hos USBL (gjelder kun langtidsleie). Dette for lettere kunne komme i kontakt med de som bor i leiligheten samt å skille mellom sameiere og leietakere i vår kommunikasjon. Viser til e-post fra styret den 24.mai for mer informasjon, men benytt denne lenken til skjema for registrering av leietakere: https://www.usbl.no/beboer/utleie-av-bolig

Styret vil avslutte med… 

… å særlig takke de som deltok på dugnaden for innsatsen for sameiets ve og vel. I ettertid har vi også fått nyrensede tepper i gangene, og vi har bestilt en ekstra rens av de hvite flisene i undergangen. Vi håper at alle sammen også går innom atriet vårt i ny og ned og nyter synet av de flotte blomstene i bedene. Vi ses på årsmøtet, innkalling sendes ut 31. mai. 

Styret, mai 2022