Årsmøte sameie 5 på Sørenga

I nyhetsbrevet som ble sendt ut i februar ble det orientert om at styret planlegger å gjennomføre ordinært årsmøte i Sørenga 5 sameie torsdag 29. april 202.
kl. 18.00. Grunnet Covid-19 restriksjoner blir det også i år lagt opp til digitalt møte via Min side på www.usbl.no. Se Veiledning.

Fristen for innmelding av saker til det ordinære årsmøtet var opprinnelig satt til 23. mars 2021. Etter at USBL har oppdatert sine planer og denne fristen er nå utsatt til søndag 11.4.21 klokken 16:00.

For enkel håndtering av saker kan disse registreres direkte på Min side av hver enkelt forslagsstiller. Det er også mulig å melde inn saker direkte til styret på e-post styret@sorenga.com.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker om er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber vi om at disse rådene følges: 

1.       Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.

2.       Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.

3.       Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.

Innkalling til ordinært årsmøte med vedlegg vil sendes ut 8 – 20 dager før ordinært årsmøte.

Årsmøtet starter 29.4.21 klokken 12:00 med en kommentarperiode fram til og med 2.5.21 klokken 24:00.

Eventuelle «benkeforslag vil så behandles av styret (alternativt valgkomiteen) og oppdateres i det digitale årsmøteområdet på Min side i www.usbl.no.

Den formelle stemmegivingen kan skje mellom 4.5.21 klokken 14:00 og 7.5.21 klokken 14:00.