Info fra styret

Etter sameier møte der vi hadde oppgradering av atriet som tema har styret jobbet med å få inn tilbud og kvalitet sikre disse opp mot tegninger og beskrivelse. Vi ser at dette blir vesentlig dyrere en forventet ut i fra bestillingen vi gjorde til arkitekten. Det tilbudet som ser mest realistisk ut i fra arkitekttegninger ligger på i overkant av 2 millioner noe styret vurderer som helt uaktuelt å forsette med. Vi har av den grunn valgt å gå en ny runde med en av aktørene Modere Uterom for å se om vi kan få til en enklere og mye billigere løsning som allikevel skal være forskjønnende og noe vi kan bygge videre på ved en senere anledning.

Nå er de fleste taklamper skiftet ut og vi venter nå på levering av vegg lampene som trolig vil komme neste uke.

Alle låser er oppdatert og vi monitorer nå at alt virker som det skal over tid før vi tar bort nøkkel låser i hoveddørene.

Vi vil om kort tid ordne døråpneren ved utgangsdøren som er ved kajakk rommene.

Styret vil om kort tid inngå en avtale med Telenor der de vil sette opp egne sendere for Sørenga og spesielt for byggetrinn 5. Dette vil i tillegg gi oss en liten inntekt til sameiet.

Mvh

Styret BT5