Nyhetsbrev fra styret juli 2021

Atriet 

Atriet nærmer seg nå ferdigstilling. Alle plantene er på plass og det automatiske vanningssystemet er startet opp. Elektrikerne vil sluttføre arbeidet når de får fordelingsskapet som skal stå inne i hjørnet ved den lille trappa – da vil vi også få lys i plantekassene og opp langs klatreplantene, i tillegg til at varmekablene vil være klare til bruk. Gjenstående arbeid er en siste justeringer av marktegl og fuging med hoppetusse, før de vil skylle av støv og overflødig fugemasse fra dekket. 

For å vaske sykler, SUP-brett e.l. kan vi benytte et av de ledige uttakene for vanningssystemet ved inngang 132 – slangevognsett er tilgjengelig under trappa i oppgangen. Det er ikke lenger behov for krannøkkel, det er egen kranstyring på hver av utgangene for vannfordelingen. Husk å gjøre vask/spyling ved sluken i nærheten av den store plantekassa så vi ikke får mye vannsøl foran inngang 132. 


Hjemmeside 

Styret har besluttet å rydde og fornye hjemmesidene våre. Vi planlegger å få på plass mere oppdatert informasjon om praktiske saker og rydde vekk utdatert informasjon. Dette arbeidet vil pågå utover høsten. 

Gi oss gjerne tilbakemelding på informasjon du synes mangler og bør være med på hjemmesidene ved å sende mail til styret (styret@sorenga.com). 

Oppdatering om saker drøftet i arbeidsgruppen for Sørengautstikkern i juni: 

Sanitæranlegg:  

Midlertidig løsning er nå på plass på samme sted som tidligere år. Det er også endelig inngått avtale om permanent løsning i de samme lokalene som skal være på plass før sommeren 2022.  


Vektere:  
Vektertjenesten for kommunen utvides fra tirsdag 15. juni, til 15. august til å gjelde hele døgnet. De følger med på bevegelser og aktivitet og rapporterer sine observasjoner til politiet hver uke, som grunnlag for ev. mer detaljert oppfølging og inngripen. Det kan ellers nevnes at sameiene har tatt et lokalt initiativ til en samordning av oppdrag til Securitas, som dominerer våre vektertjenester. 

 
Narkotikaomsetning: Politiet følger med og følger opp. Også vekterne observerer og rapporterer fast hver uke til politiet. Det er faste møter mellom vekterselskapene og politiet hver uke. 

Politiet er ellers til stede hyppig, både uniformert og sivilt (biler og folk), og de ønsker så absolutt å bidra til et trygt område hvor alle (gjester som fastboende) trives. 

El-sparkesykler: Det vil komme begrensning i antall sykler i Oslo (fra 20.000 nå til 8.000, mest sannsynlig), og det jobbes med markering og tilrettelegging for bedre og tryggere parkering av disse syklene. Sameiene ser at markeringer for parkeringsplass og stativ bidrar til forbedringer og det er ønske om flere slike oppmerkede parkeringsplasser. Det ble også etterlyst restriksjoner i bruk eller fart, særlig på Gangbrua til (og fra) Sukkerbiten. 
 
Støy i fellesområder og åpne plasser. Dette følges opp generelt i Oslo (åpne plasser, parker etc.) i sommer, også på Sørenga. Mottoet i oppfølgingen vil være Hygg deg med din egen musikk, men ikke del den med alle rundt deg.  

Trafikk - biler og motorsykler, og hastighet langs veien. Dette vil bli fulgt opp, trolig med flere fartsdempende tiltak fra Oslo kommune. Også politiet er oppmerksomme på kjøremønsteret, og på villparkeringen (som er Oslo kommune / BYM sitt oppfølgingsansvar). Politiet og BYM trafikk skal se på trafikken med spesielt fokus på kritiske punkter her ute som for eksempel den trange svingen ute ved REMA 1000. 

Vi ønsker alle sameiere og beboere en riktig god sommer. 

Styret BT5, juli 2021