Nyhetsbrev fra styret oktober 2021

Sameiets økonomi er god, med en kapitalreserve på litt over 700 000 kr per oktober 2021. Dette er en vesentlig reduksjon fra samme periode i fjor, og skyldes i hovedsak den vedtatte oppgraderingen av atriet. Hittil i år viser resultatregnskapet et negativt resultat på 1 542 740, der oppgradering av atriet utgjør 1 260 000. I tillegg har de faste kostnadene økt, med nye serviceavtaler for vaktmester, vakthold, heis, høyere strømpriser med mer. Sameiet har også hatt noen ekstraordinære utgifter, som utgifter til VVS, skadedyrutryddelse, kostnader i forbindelse med pandemien og honorarer i forbindelse med 5-årsbefaring og overtagelse av fellesområder på Sørenga. Sameiet har dermed et resultat i underkant av -300 000 hittil i år, hvis man ser bort fra oppgradering av atriet.   

Sameiet vil måtte arbeide for å redusere kostnadene i årene som kommer, og øke inntektene for å holde økonomien god i sameiet. Samtidig vil sameiets kostnader øke i forbindelse med fellesområder på Sørenga, service og vedlikehold av bygget og installasjonene.  

Tepperens: Teppene i fellesarealene våre har sett bedre dager. Styret har derfor bedt Artic om å foreta en prøverens i 6. etasje. Resultatet var lovende og styret har besluttet å opprette avtale med Artic om én grundig rens av teppene i våre fellesarealer nå i år, som de vil foreta førstkommende helg, samt en videre avtale om én årlig rens og impregnering. 

Sameiets koronatiltak i treningsrom og ekstra vasking av fellesarealer ble avsluttet i forbindelse med regjeringens beslutning om full gjenåpning av samfunnet. Bordtennisrommet er nå også åpnet for bruk igjen.

Særlig til hundeeiere: Styret ser seg dessverre nødt til å be hundeeiere i sameiet om å påse at hundene ikke gjør fra seg i noen av våre fellesarealer. Sameiet har investert betydelig i en oppgradering av atriet med blomsterkasser og nye fliser som dekke. Vi har derfor tro på at de fleste ikke ønsker at dette, øvrige fellesarealer, blomsterpotter (også utenfor Friluftshuset) eller inngangsparti brukes som toalett, av hunder så vel som folk og til verken stort og smått. Vi håper alle respekterer dette.  

Dugnad: Vi meldte i forrige nyhetsbrev at vi ville organisere en dugnad nå i høst for å montere nye møbler og grill. Styret har imidlertid revurdert og kommet til at vi utsetter dette til våren. Nye møbler og grill er ankommet, men vi vinterlagrer disse til da.  

Vi vil imidlertid invitere til: 

Julegrantenning 1. søndag i advent den 28. november kl.17:00 hvor det blir servert varm gløgg med noko attåt. Vi legger da også opp til gange til rundt juletreet, noe som vil utfordrende på grunn av den litt spesielle arkitekturen rundt treet så her må alle møte opp for at vi skal rekke rundt – klar for Glade Jul, Deilig er jorden, m.fl.