Nyhetsbrev fra styret juli 2022

Nytt styre konstituert

Sameie 5 hadde årsmøte 15.6.22 og nytt styre ble valgt. Onsdag 29.6. hadde det nye og det gamle styret et felles møte der vi utvekslet erfaringer og pågående oppgave ble tatt over av nye styremedlemmer. Randi, Linn-Hege og Paul ble takket av og Even fordelte oppgaver og ansvar blant de nye styremedlemmene.

Arbeid i servicebygget

Oslobygg KF (OBF), som har ansvaret for innredningsprosjektet i servicebygget, har igjen oppdatert styret om framdriften i ombyggingen.

Fordi prosjektet er forsinket, er gjennomførelsen blitt flyttet til etter sommermånedene. Det er ikke gjennomført noe arbeid i lokalene til BYM i juni, og i juli måned melder de at det vil det være ferieavvikling. Servicebygget er nå planlagt ferdigstilt i starten av september. OBF har etter oppdateringen i uke 24 jobbet for å få på plass ny planløsning. Nå skal prosjektet kartlegge hvor avløpsrørene går i bunnplata for å avstemme at de kan plassere avløp og sluk. OBF sier ifra til Sameiet når man begynner med støyende arbeider, som for eksempel pigging av betong for å legge avløpsrørene.

Badeanlegget

Besøket på badeanlegget er på nytt veldig høyt. Egentlig er jo det flott, men Bymiljøetaten (BYM) har ikke samme vekterkapasitet som i tidligere år. Dette er tatt opp med BYM i møter og annen oppfølging. Vekterne har nå fått forskjøvet sin operative tid på Sørenga med en halvtime, dvs. fra kl. 09:30 til 23:00. Dette er ikke fullt så lenge som vi ønsket oss og som ble diskutert i møtet med oss representanter fra Sørenga, men BYM fikk ikke til mer pga. arbeidskontrakter etc. som er signert med vekterne.

BYM har fått opp en kampanje i regi av Ruskensekretariatet (Rusken). Denne kampanjen vil pågå en stund så vi håper den kan bidra til å gjøre folk litt mer bevisste. BYM har informert om at søppelkasser ute på flytebrygga ikke er aktuelt da disse vil være svært vanskelig å tømme på varme dager. De vil òg bli veldig fort fulle. BYM har fått opp skilting om flere toaletter ved skoletomta (Lohavn). BYM jobber med å få bedret tømmefrekvensen på disse. Dialogen mellom entreprenør (som har satt opp toalettene) og HIBAS har vært mangelfull. Det har for eksempel hendt at tømming er uteblitt fordi personalet stenger toalettene pga. stank, mens HIBAS har endt opp med å ikke tømme fordi de tror noen er der.

Endelig kan vi opplyse om at BYM har fått HC-bassenget ordentlig på plass. Vi er opplyst om at det har vært problemer med en glippe mellom bassenget og flytebrygga, men dette skal være fikset og de er nå i gang med rengjøring og bruk som planlagt.

Festen på takterrassen

Fredag 1. juli ble det avholdt sommeravslutning for sameierne på vår flotte felles takterrasse. Styret hadde kjøpt inn mat og diverse drikker og det ble over 25 deltakere på festen. Med så fint vær og hyggelige naboer ble det en super kveld og mange ble sittende å prate lenge. Siden det ble så vellykket ser styret for seg flere slike sammenkomster i løpet av året, og håper så mange som mulig vil ha anledning til å delta og bli bedre kjent. Ta gjerne kontakt med Melanie Brooks i styret hvis du har ideer eller temaer til fremtidige nabotreff.

Fotokreditt: Linda Beate Hansen

Styret, juli 2022