Oppstart rehabilitering toalettlokalet

Vi har fått følgende informasjon om oppstart av rehabiliteringsarbeider i næringslokalene.

I forbindelse med rehabilitering av Toalettlokalet vil det bli støv og støyende arbeider.
Med støyende arbeider menes piggmaskiner, vinkelsliper, kompressor og høylytt banking o.l.

Støyende arbeider vil variere, men skal kun foregå i følgende
tidsrom:
Hverdager: Støyende arbeider: 08:00 – 11:00
Støypause: 11:00-12:00
Støyende arbeider: 12:00-16:00
Lørdag og Søndag: I hovedsak ingen støyende arbeider

Se støyplan fra Thorendahl as.