Døren i garasjen

Hei dere!

Vi har igjen hatt service på døren inn til garasjen. Den er justert og det er innmontert nytt sluttstykke. Døren vil nå åpne deg automatisk når det blir brukt nøkkel fra utsiden. Det er allikevel et problem som de ikke har klart å løse. Åpnes døren fra innsiden med låsvrideren vil døren ikke klare å gå i lås uten at den blir lukket manuelt inntil. Derfor oppfordrer vi ALLE til å bruke den automatisk døråpneren når man skal ut i garasjen. Gjør vi dette regner vi med at problemet med ulåst dør i garasjen nærmest vil bli borte.

Mvh Styret

Legg igjen en kommentar