Innbrudd i Byggetrinn 6

Hei dere,

Innbrudd

Mandag morgen var det dessverre et innbrudd i en av oppgangen i byggetrinn 6 her på Sørenga. Det ser ut til at personen kom inn i byget ved å ringe på og målet var postkassene, som ble brutt opp. Forholdet er politianmeldt.

Ikke slipp inn uvedkommende!

Husk at den enkeltes årvåkenhet og bevissthet er viktig for vår felles sikkerhet.

Styret benytter derfor anledningen til å oppfordre alle beboere om å passe på at ikke uvedkommende slipper inn i sameiets bygg. Sjekk alltid at inngangsdører/garasjeport låses etter deg og at ikke uvedkommende følger med deg inn. Er du usikker på om noen har lovlig ærend her, kan du tillate deg å spørre på en høflig måte. Slipp ikke inn besøkende som ringer på hvis du ikke kjenner vedkommende.

Dersom du skulle se noe mistenkelig eller ureglementert, så ikke nøl med å si ifra og gi melding. Ta omgående kontakt med styret og vaktmester. Vær ikke redd for å gi hjelp og råd til beboere som opptrer ufornuftig eller er usikre.

Styret oppfordrer også alle eiere å informere leietakere om at alle porter og inngangsdører til enhver tid skal være låst.

Ta ingen unødige sjanser overfor inntrengere og kriminelle:

 

Hvis du observerer noe mistenkelig, kan du også kontakte politiet, ring 02800 eller 112 (politiets alarmtelefon).

Vennlig hilsen
Styret i Sørenga 5 Sameie

 

Legg igjen en kommentar