Garasjevask onsdag 1. desember

Vi vasker garasje syd og privatgarasje BT6 onsdag 1.12 (Gjelder ikke parkeringen i Multipark BT 7).
Alle biler må være ute av anlegget senest kl 08:00. Garasjen skal vaskes med kjemikaler og maskiner. Det er derfor viktig at alt som eventuelt er lagret i garasjen fjernes. Leier du ut din P plass må du som eier påse at leietaker får beskjed.

Vi har gjort avtale med Aimo Park og har fått tillatelse til å parkere bilene i deres garasje fra kl. 19:00 tirsdag 30. november til 1. desember kl. 20:00. Branndøren mellom garasje syd og Aimo Park vil bli åpnet.
VIKTIG: Det må kun kjøres inn eller ut fra denne innkjøringen. Kjører du ut bilen via Aimo Parks vanlige utkjørsel vil det medføre at du må betale for parkeringen. Porten stenges onsdag 1. desember kl. 20:00. De bilene som ikke er ute av Aimo Park sitt anlegg innen 20:00 vil da måtte kjøre ut via Qparks utkjørsel, som da medfører parkeringsgebyr.