Info og nyheter fra styret

Regler, Kajakkrom

Retningslinjer for kajakkrommet i Sørenga 5.

For nybegynnere anbefales at man minimum tar et introduksjonskurs.

  1. Organisering.

Styret i Sørenga 5 sameie er det besluttende organ i forbindelse tildeling av plass i kajakkrommet.

Det er kun seksjonseiere i Sørenga 5 sameie som har anledning til å få tildelt plass. Det er etablert en liste over dem som disponerer plass i kajakkrommet. Denne ajourføres fortløpende. Det vil bli etablert nummererte plasser som også må gjenspeiles på kajakken.

Styret vil føre liste over tildelte kajakkplasser og venteliste for dem som ønsker plass. Søknad om kajakkplass skjer pr e-post til styret@sorenga.com. Sesongen 2016 vil være et pilotår for disponeringen av kajakkrommet.

Eierseksjon som selger leilighet mister tildelt plass. Eierseksjon som ikke benytter tildelt plass plikter å informere via e-post til styret@sorenga.com. Eierseksjon som ikke benytter tildelt kajakkplass innen 1 måned etter tildeling mister plassen.

Det innvilges maksimalt 1 plass i kajakkrommet for hver eierseksjon. Hvis det er ledige plasser, kan styret gi dispensasjon slik at en eierseksjon kan midlertidig disponere to plasser.

Tildeling av plasser skjer innen 1. mai hvert år. Eierseksjon med tildelt plass vil ha prioritet ved årlig tildeling i inntil 2 år. Etter 2 år vil den eierseksjonen som har stått lengst på venteliste bli tildelt plass.

  1. Ansvar og risiko.

Alle som får tildelt kajakkplass godtar disse  “Retningslinjer for kajakkrommet i Sørenga 5”. Reglene vil også henge på døren i kajakkrommet.

Ansvar og risiko for den enkeltes kajakk bæres av kajakkeier selv. Tyveri eller skade dekkes ikke av Sørenga 5 sameie. Kajakkeier er selv ansvarlig for å forsikre kajakk og tilbehør.

Seksjonseier som får tildelt kajakkplass, får utdelt nøkkel til kajakkrommet. Mistet nøkkel erstattes med kr 1 000.

Tildelt plass kan ikke overdras eller fremleies.

  1. Bruk av kajakkrommet.

Kajakkrommet skal alltid være låst, og skal forlates i ryddig stand.

  1. Lån av kajakk.

I kajakkrommet vil det inntil videre være 2 kajakker som eies av en seksjonseier og som på eget ansvar kan lånes av seksjonseiere i Byggetrinn 5 når eier ikke benytter dem. Disse vil bli merket. Seksjonseier som ønsker å låne kajakk(er) kan benytte en booking løsning som er under utarbeidelse. Lånetaker vil få tildelt nøkkel til kajakkrommet og plikter å levere denne tilbake etter lån. Tapt nøkkel erstattes med kr. 1 000.  Låntaker skal signere disse «Retningslinjer for kajakkrommet i Sørenga 5» ved tildeling av nøkkel.

  1. Annet.

Styret i Sameiet for Byggetrinn 5 står fritt til når som helst å foreta endringer i disse retningslinjer.

 

Kajakkrom

Sameiet disponerer  16 plasser i kajakkrommet. Vi bestreber å få til en god ordning for de beboere som har kajakk. Styret oppfordrer […]

Legg igjen en kommentar