Generalforsamling, Byggetrinn 5

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Sørenga 5 Sameie

Tid og sted:   Torsdag 28. april 2016 kl. 19.00, Citiboks i prinsens gate 6.

Saksliste

 1. Konstituering
 • Valg av møteleder
 • Valg av sekretær
 • Valg av 1 seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
 • Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av saksliste
 1. Budsjett for 2016

Budsjett for 2016 til orientering fra styret

 1. Godtgjørelse til styret
 1. Valg
 1. Andre saker

Sørenga 5 Sameie, Styret

Legg igjen en kommentar

Én tanke om “Generalforsamling, Byggetrinn 5”