Info og nyheter fra styret

Oppdatering om treningsrom

Søndag 28.2.21 kom Oslo kommunes nye retningslinjer i forbindelse med bekjempelse av Covid-19.

Styret i sameie 5 på Sørenga har gjennom de siste dagene hatt en grundig vurdering om hvordan disse retningslinjene skal tolkes i forhold til felles aktivitetsrom.  

I går, 3.3.21 fikk vi på plass en oppdatert kontroll av hvem som bruker treningsrommet.

Torsdag 4.3. kontaktet vi bydelsoverlegen i Gamle Oslo for å få et konkret råd. Dr. Simen Ravlo er bydelsoverlege (smittevern) for Gamle Oslo. Styreleder fikk grundig forklart hvordan det er lagt til rette for renhold og begrensinger på antall samtidige brukere og ikke minst for å redusere risikoen og være forberedt på smittesporing.

Likevel så var beskjeden klar: Innvendig trening er ikke tillatt.

Med denne grundige saksbehandlingen og solid vurdering både av behovet for trening og det tilbudet vi har sett opp imot risikoen vi påtar oss ved ikke å følge råd og retningslinjer, selv om de ikke er helt entydige, må vi konkludere at aktivitetsrommene (treningsrommet og bordtennis-rommet) skal stenges fra og med i dag 4.3.21

Vi følger utviklingen tett og vil gjenåpne så fort det lar seg gjøre

Styret.