Tiltak fra sameiestyrene og bymiljøetaten

I dag har representanter fra sameiestyrene hatt befaring med parkforvaltning, byforvaltning, saksbehandler og byromsdivisjonen i Oslo kommune ved Bymiljøetaten.

På bakgrunn av dialogen vi har hatt med dem, er vektervirksomheten oppjustert (24/7, med 2-4 vektere og mulighet for økt bemanning ved behov), 14 midlertidige toaletter åpner i dag i lokalene ved siden av Hakkaiza (hvorav to er HC-toalett), seks nye avfallsbeholdere er utplassert på Sørengautstikkeren og det er satt i gang med hyppigere tømming. Parkforvaltning har sendt henvendelse til vei og skiltmyndigheter om mulighet for «All stans forbudt»-skilt og eventuelt også mulighetene for bomløsning. Sameiestyrene følger opp dette.

Sørenga er et flott tilbud ved vannet for befolkningen i Oslo utover å være et godt sted å bo. Men med populariteten har belastningen på anleggene og området også blitt større enn det myndighetene planla med. Her har styrene hatt en tydelig dialog med kommune, bydel og politi gjennom brev, videomøter og fysiske møter.
Tema for møtet i dag var:

1. Tilstrekkelige midlertidige toaletter. Tydelige skilting
2. Større fleksibilitet rundt vakthold. Erfaren leder for vaktene.
3. Forbud mot bruk av Sjøbadet mellom 22.00 og 06.00. Håndheving.
4. Umiddelbar utbedring av det stengte HC-bassenget i badelekteren
5. Bom eller andre begrensninger ved innkjøring
6. Enda hyppigere bøtlegging
7. Umiddelbare tiltak med tanke på salg og misbruk av ulovlige rusmidler og misbruk av alkohol
8. Søppelproblemer i promenadene og i tverrslagene

Senere på dagen var det også møte med Bymiljøetaten om serviceanlegg og badeanlegg. 15. september er oppstartsdato for å lukke handicapbassenget. (De venter på deler fra Italia.) Det er et annet inngjerdet område ved svømmebanene på Sjøbadet. Spesialdel er bestilt fra Tyskland og ventes levert i midten av juli. Arbeidene starter da omgående.