Nyhetsbrev fra styret – oktober 2022

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet i juni, er i full sving, og det er på tide å informere om det som har skjedd i løpet av sommeren og si litt om det vi arbeider med nå utover høsten.  Dette nyhetsbrevet blir publisert på vår nettside https://sorenga.com/sorenga7/ og sendt som epost til alle sameiere som har registrert epostadresse hos https://www.usbl.no/

 

Utearealene i sameiet

Mirabel har fjernet vedlagringshyllene ved trappa vår og erstattet dem med kasser på eget disponibelt areal. Dette ble en bra løsning som både ble penere og tryggere for oss.

Paradis Gelateria vil gjerne disponere arealet i front av kafeen til sitteplasser. Vi er i ferd med å inngå en leieavtale som skal gjelde fra neste sesong. Løsningen blir mye mer ryddig og skal forhindre at kundene flytter bord og stoler rundt og utover.

Inngangspartiene våre med trapper trenger skikkelig rengjøring, men vi har valgt å utsette dette til våren og legger opp til en ordentlig gammeldags dugnad, som også omfatter opprydding i forlatte/ubrukte sykler, reparasjon av takterrassemøbler, søppelcontainere for kasting av beboeravfall, samt andre ting som hører en vårdugnad til.

Og så går det, også i år, mot jul.  Vi følger tradisjonen og bestiller juletrær til både BT 7 og 8.

Søppel

All søppel skal i containere og ikke settes igjen utenfor. Det blir ikke pent og særlig ikke når måker drar matrester utover inngangspartiet vårt. Er det fullt i container går vi et annet sted med søppelet eller tar det med hjem igjen til containeren er tømt.

Nattero

En del av oss har lenge mistet noe av nattesøvnen siden glassflasker fra restaurantene ble hentet mellom 0600 og 0700 hver morgen.
Vi har fått firmaet som kjører, til å legge om sin kjørerute slik at de ikke kommer så tidlig lenger. Det kan jo skje igjen, men vi vil da følge opp unntakene for å holde på endringene som har fungert veldig bra.

Multipark

Vi har fra tid til annen uheldige skader på anlegget som følge av for tunge biler og/eller at noen kommer borti følere eller mekaniske deler som styrer anlegget. Dette har bedret seg noe, og skjer heldigvis ikke så ofte, men det skjer fortsatt.
Vi minner igjen om at eier av plassen er ansvarlig for skader påført av dem selv og/eller leietager. Husk å minne eventuelle leietagere på vektgrenser og ansvar.

Lys/spotter på bad

Vi har en reklamasjonssak gående med AF, utbyggeren av BT 7 og 8. Det har vist seg at lyspærene i downlightene på badene ikke kan skiftes, da de er gått ut av produksjon og ikke finnes lenger. Standard lyspærer passer ikke i innsatsene, dermed må samtlige innsatser etter hvert skiftes, det må lages større hull i takplatene, settes inn nye innsatser og i tillegg må muligens noe av elektronikken skiftes. Det er snakk om over 200 bad, så dette er en meget stor operasjon. Vi vil arbeide for en løsning som gjør at vi kan få utbedret dette hos alle sameiere samtidig.

Balkonger og vannlekkasjer

Det lekker fra enkelte balkonger under blomstervanning/rengjøring. Dette kan skyldes feil fall, tette/dårlige avløp og/eller dårlig fuging/tetting mot vegg/kant. Vi håper å avklare videre fremdrift snarest mulig med AF.

Skjeggkre/sølvkre

Det er gjennomført to behandlinger det siste året i alle fellesarealer. Det er nylig observert noen få elementer av skjeggkre, og det ble derfor gjennomført en ekstra behandling på det stedet der det ble observert. Hvis du observerer noe i egen leilighet, merk at det finnes flere giftfrie preparater, spray og pulver, å få kjøpt hos Clas Ohlson og i tilsvarende butikker. Vi er ikke forsikret for dette og det er svindyre behandlinger.

 

Styret ønsker alle en trivelig høst, og husk: Er det noe du lurer på, kan du finne ganske mye nyttig informasjon på vår nettside. Og er det noe du ønsker å informere oss om, er epostadressen styret7@sorenga.com

Hilsen

styret