Nyhetsbrev – vask og service Multipark

Til alle som har garasjeplass i Multipark

Det blir vask og service i garasjeanlegget i uke 28, 11. – 15. juli. Vask og service gjøres etter følgende plan:  

 11.7: Vask av plass 1-32  

12.7: Vask av plass 33-65   

13.7: Vask av plass 66-85 og Service av plass 1-32  

14.7: Service av plass 33-65  

15.7:Service av plass 66-85  

  

Ved vask må plattformene være tomme mellom kl. 09.00 og 20.00  

Ved Service må plattformene være tomme mellom kl. 09.00 og 17.00  

Alle plasser får da to dager hvor de må være ute.  

Det er dessverre ingen muligheter for gratis alternativ parkering på Sørenga.

Med hilsen 

og ønske om god sommer 

fra styret

v/Erik Wold

NB: Det er sendt ut mail til alle eiere som har registrert mailadressen sin. Det mangler noen, og i tillegg er noen kommet i retur.

Og: I en tidligere versjon av dette nyhetsbrevet opererte jeg med forvirrende navn. Det dreier seg om Multipark, den innerste garasjen plattformer som heves og senkes og skyves.