Nyhetsbrev fra styret – mai 2022

Det digitale årsmøtet ble, som de fleste forhåpentlig har registrert, avlyst på grunn av tekniske utfordringer med å håndtere fremsatte benkeforslag på kandidater til styrerepresentanter. Styret vedtok deretter å gjennomføre årsmøtet fysisk, det skjer mandag 13. juni. Forhåndsvarsel om dette er sendt ut i dag, tidspunkt og sted vil styret komme tilbake til.

Det er noen år siden vi avholdt et fysisk årsmøte, så det hadde vært hyggelig om så mange som mulig møter opp. Vi legger opp til at møtelokalet skal ha god plass, slik at det også blir god plass til ektefelle/samboer.

Valgkomiteen, Agate Marie Østby og Stian Dalby, ber om at de som ønsker å bidra i sameiet, sender en kort CV og presentasjon av seg selv til stiandalby82@gmail.com og  agate.osteby@gmail.com innen 13. mai.  Valgkomiteen vil innkalle til intervju i uke 21. Styreleder, alle styremedlemmer med unntak av ett samt varamedlemmene er på valg.

Viktige datoer fremover:

4. mai – Styret sender ut offisielt varsel om dato for årsmøte og frist for å melde inn saker

13. mai – Frist for å melde inn kandidater til styreverv

16. mai – Frist for sameiere til å melde inn saker til årsmøtet

27.mai – Valgkomiteens innstilling sendes USBL og styret

27. mai – Innkallingen til årsmøtet sendes ut

13 juni – Årsmøtet avholdes

 

Nytt låssystem

Utskiftingen av låssystemet har trukket ut i tid, blant annet på grunn av problemer med å få tak i deler. Oslo Låsservice lover imidlertid at alt skal være i orden både i byggetrinn 7 og 8 i løpet av juni måned.

 

Container

Det blir satt ut containere til avfall onsdag 4. mai. De blir stående til mandag 9. mai. Og mens vi er inne på etterlatenskaper: Alle kloakkummer blir renset før 17. mai, slik vi skal være sikre på å unngå vannstopp, slik vi opplevde på den dagen for noen år siden. Men det er grunn til å minne om den absolutte regelen: Matfett, mopper, kluter, bind, bomullspinner og andre fremmedlegemer har ingen ting i toalettet eller vasken eller avløpsrørene å gjøre!

 

Nå går det mot sommer….

Og dermed økende tilstrømning til Sjøbadet, Havnepromenaden og restaurantene her på Sørenga. Bukkene og skiltene som markerer privat eiendom kommer snart på plass, og Bymiljøetaten er i ferd med å realisere det etterlengtede toalettanlegget i kjelleren i byggetrinn 5. I mellomtiden er det plassert ut midlertidige toaletter utenfor Coyo. Arbeidsgruppen for Sørenga er i ferd med å beramme et statusmøte med Bymiljøetaten for en oppdatering på planene for vektere osv.

 

Hilsen Styret

NB: Dette nyhetsbrevet blir også sendt som epost og er også tilgjengelig på Facebook-gruppen Sørenga Byggetrinn 7