Garasjeservice, fergeterminaler og tette avløp

NYHETSBREV FRA STYRET:

Totalteknikk melder om at det blir vinterservice i fellesgarasjen (Multipark) i uke 43. Det betyr at garasjeplassene må være tomme på angitte tidspunkter:

Mandag 25.10.21: Plass 1-32 må være tomme mellom kl 09.00 og 17.00

Tirsdag 26.10.21:  Plass 33-65 må være tomme mellom kl 9.00 og 17.00

Onsdag 27.10.21:  Plass 66-85 må være tomme mellom kl 9.00 og 17.00

 

Plan- og bygningsetaten, i samarbeid med Oslo Havn KF, har utredet mulige plasseringer av terminal for utenriksfergene. Alternativene er om dagens to terminaler kan samles på enten Filipstad, Vippetangen eller på Kongshavn, eller om én av dagens terminaler kan flyttes til Kongshavn. Også videreføring av dagens plasseringer utredes.

Høringen er lagt ut til offentlig ettersyn med frist 15.11.2021.Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent høringsmøte om utenriksfergeutredningen 28. oktober kl. 18–20. På møtet vil utredningen bli presentert, og du kan stille spørsmål. Møtet er digitalt, og du trenger ikke å melde deg på.  Link til møtet: http://www.oslo.kommune.no/pbe/kalender/

Vannstopp. Vi har igjen hatt tilfeller av vannstopp i sameiet. Årsaken er som alltid at kloakkpumper stopper fordi de tettes av matfett, våtservietter, bomullspinner eller andre fremmedlegemer. Så igjen: IKKE KAST MATFETT, FRITYROLJE, MOPPER, VÅTSERVIETTER , BOMULLSPINNER ELLER NOEN ANDRE GJENSTANDER I KJØKKENVASK, TOALETT ELLER ANDRE AVLØP.

Hilsen styret