Om årsmøtet og litt til

ÅRSMØTE 2021

Det går mot vår og tid for årsmøte i Sørenga 7 Sameie. Årsmøtet 2021 er fastsatt til onsdag 7. april kl. 18:00, men det vil sannsynligvis også i år bli avholdt digitalt via “Min Side” på www.usbl.no.  Nærmere informasjon samt innkalling vil følge. Dersom du har saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må de meldes på e-post til styret7@sorenga.com innen 8. mars.

Valgkomiteen arbeider med sin innstilling til årsmøtet, og dersom du har lyst til å gjøre en innsats eller har forslag på eiere som kan egne seg som styre-/varamedlemmer eller til en plass i valgkomiteen, ta kontakt med Mette Halskov Hansen mettehalskov62@gmail.com  eller Stian Dalby stian.dalby@dnb.no.

 

FELLES TAKTERRASSE

I siste styremøte vedtok vi å sette av penger til oppgradering/utskifting av møbler på den felles takterrassen i Byggetrinn 7. Vi ønsker også å etablere en gruppe, etter modell av Kajakkgruppa, som kan ha et ansvar for/oppsyn med takterrassen. Interesserte kan melde seg til styret på styret7@sorenga.com

 

BEPLANTNING/HEKK

Det har vært mye prøving og feiling med hekken/beplantningen i gitterkassene langs fasaden mot Sørengkaia. Nå er det gjort avtale med gartnere som skal få orden på hekken, slik at den etterhvert vil fremstå både grønn og frodig.

 

FACEBOOK OG ANDRE DISKUSJONSFORA

Debatten om sameiet og bomiljøet vårt går livlig på Facebook og andre plattformer, og det er bra. Styrets medlemmer deltar også i varierende grad. Men konkrete henvendelser og spørsmål til styret blir ikke nødvendigvis besvart der, de må rettes direkte på e-post til styret7@sorenga.com

 

Vårhilsen fra styret

v/Erik Wold