Nytt fra styret – februar 2021

Årsmøte:

Forhåndsvarsel om årsmøte er sendt på e-post, men USBL rapporterer om veldig mange feilmeldinger. Varselet gjentas derfor her og etter hvert også på Facebook. Men det er viktig at alle oppdaterer e-postadresse og annen kontaktinfo på Min side i USBL-portalen. Dere er denne e-postadressen som brukes til å lage bruker for f.eks. å delta på digitalt årsmøte.

Forhåndsvarsel om årsmøte i Sørenga 7 Sameie

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sørenga 7 Sameie vil bli avholdt onsdag 07.04.2021. Det er høyst sannsynlig at det i år også blir digitalt årsmøte.

Frist for innmelding av saker er Mandag 01.03.2021

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.

Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret7@sorenga.com eller via Min side innen fristen.

Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

Skjeggkre:

Rapportene om forekomst av skjeggkre synes å ha avtatt, men styret følger situasjonen og har iverksatt tiltak:

Vi har engasjert Anticimex, som var hos oss 4. januar og la ut gift i fellesområdene i nr. 121, samt i to av leilighetene. Årsaken var at det var rapportert  påfallende større forekomst i disse to leilighetene og generelt i fellesområdene i nr. 121.

Alle oppfordres til å fortsette kartlegging ved hjelp av limfeller og rapportere funn til styret. I løpet av våren vil vi ta stilling til behovet for en   totalsanering av hele sameiet. Det vil i så fall bli en forsikringssak.

 

Ønsker alle en god mandag og en fin uke!

For styret

Erik Wold