Nyhetsbrev fra styret – september 2020

Avregningen for vann og varme er endelig klar

 

Som tidligere meddelt i flere nyhetsbrev har styret siden 2017 purret på avregningene for vann og varme. Ista, som har ansvaret for målerne og for registrering, avlesning og avregning, har vært svært trege, men har også hatt utfordringer med manglende elektronisk kontakt med noen målere samt at noen var vanskelige å finne, en måler var til og med murt inne i veggen!

Alle leiligheter og næringslokaler har egne målere, og den enkeltes forbruk av varme, varmt- og kaldtvann registreres fortløpende. Men vi har til nå ikke betalt for faktisk forbruk, vi har i stedet betalt inn et A konto beløp sammen med fellesutgiftene hver måned.

Nå er avregningen for 2016 – 2018 endelig klar, og det er den som blir fakturert/kreditert i disse dager. Avregningen for 2019 er ikke ferdig, USBL trenger noe mer tid til å justere for alle eierskiftene som har vært i 2019. Avregningen vil være klar til fakturering/kreditering i november.

Styret har registrert at det er noen leiligheter som har fått relativt kraftig baksmell. Det kan ha to årsaker: Enten har du hatt et høyt forbruk, eller det er noe som er feil.

Det er en enkel måte å sjekke om det er feil på: Steng av både varmt og kaldt vann, ikke bruk noe vann i leiligheten. Åpne deretter vannskapet (i eller utenfor leiligheten) og sjekk målerne i noen sekunder. De skal stå helt stille. Hvis tallene beveger seg, er det noe galt.

Det kan også være greit å sjekke at alle termostatene er riktig innstilt. Hvis du uheldigvis har en termostat innstilt på f.eks. 30 grader, så bruker du fjernvarme selv nå.

Det kan bli aktuelt å justere A konto beløpene for noen leiligheter. Styret behandlet spørsmålet denne uken, men besluttet å vente med å vurdere det til avregningen for 2019 foreligger. Og det gjør den altså i november.

Med ønske om en riktig god sensommerhelg.

Styret