Årsmøte utsatt

Hei alle eiere i Sørenga 7,

Vi skulle som kjent ha vårt årsmøte 29. april. På grunn av Corvid-19 er møtet utsatt og det blir omgjort til digitalt møte. Dette organiseres av USBL, og de vil sende ut brev til alle om dette i løpet av uken. Det blir ikke “møte” i tradisjonell forstand, men en digital ordning over 5-7 dage hvor man stemmer på nett.

Det vil komme ytterligere informasjon, men USBL skriver at det er viktig at alle eiere oppetter “min side” på usbl.no, da denne brukes til avstemning:

“Dersom du ikke har opprettet bruker, gjør du det via usbl.no. Trykk på linken «Min side» og «registrer bruker». Oppgi epost eller telefonnummer registrert hos Usbl (som eier av bolig, eller medlem), og lag et passord.”

På møtet vil vi ta opp ordinære årsmøtesaker som årsregnskap, årsmelding, styrehonorar og valg til nytt styre. Valgkomiteen jobber nå på saken og så snart de har en innstilling klar vil det bli sendt ut melding fra USBL om datoer osv.

Synd at vi ikke får anledning til å møtes i år, men dette er med dagens situasjon beste måte å få gjennomført årsmøte på,

Vennlig hilsen

Styret